geneeskruiden
opleiding7

HVNA: Hogeschool Voor Natuurgeneeswijzen Arnhem. Info: Dhr. Rini Storm.

Postbus 30267

6803 AG Arnhem

Tel: 026-3231182; fax: 026-3271682

E-mail: info@hvna-opleidinQen.nl

Website: www.hvna-opleidinQen.nl 

ToeHchüng: .

De opleiding leidt op tot natuurgeneeskundige op hbo­niveau. De fytotherapie is een van de pijlers, naast voe­ding en natuurgeneeskundige methodieken.

Vorm: 5-jarige deeltijdopleiding, waarvan 2 jaar prope­deuse en 3 jaar specialisatie en een verplichte stage van 100 uur.

Doel: Beroepsopleiding.

Gerelateerd aan: Geen informatie ontvangen. Niveau/ingangseisen: Havo of mbo met scheikunde. Inhoud: Fytotherapie, natuurgeneeskundige methodie­ken, voeding, etc.

Bevoegdheid docenten: Therapeuten met doceer erva­ring.

Aantal docenten: 2.

Certificering: Eigen diploma, geeft toegang tot NWP en is erkend door de VNT.

Aantal contacturen: 136 uur.

Aantal uren zelfstudie: 540 uur.

Literatuur: van Hellemont, Maessen/Streefkerk.
terug naar opleidingen        terug naar start