geneeskruiden
opleiding18

Centraal Instituut voor Alternatieve Scholing (CiVAS). Postbus 3382

2001 DJ Haarlem

Tel: 023-5511511; fax: 5511155

E-mail: info@civas.nl

Website: www.civas.nl

Toelichting:

Schriftelijk onderwijs op het gebied van natuurgeneeswij­zen

Vorm: Cursus kruidengeneeskunde.

Doel: Zelfzorg.

Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Voor ieder toegankelijk.

Inhoud: De cursus behandelt met name de basisprinci­pes van de kruidenleer.

Bevoegdheid docenten: Afgestudeerd aan de academie in Bloemendaal.

Aantal docenten: 1.

Certificering: Geen.

Aantal contacturen: Geen (uitsluitend schriftelijke cur­sus).

Aantal uren zelfstudie: Ongeveer 40 uur.

Literatuur: Eigen materiaal.
terug naar opleidingen        terug naar start