geneeskruiden
opleiding14

Kruidencentrum 'De Sprenk'. Info: dhr. M. Niessen Lijsterlaan 28

5425 XZ De Mortel.

Tel: 0492-317105.

E-mail: info@DeSprenk.nl Website: www.DeSQrenk.nl
Toelichting: Opleiding tot herborist.

Vorm: 3-jarige opleiding, bestaande uit 2 lange modules. en 5 korte modules.

Doel: Opleiding tot herborist.

Gerelateerd aan: Helicon Helmond (mbo groen). Niveau/ingangseisen: Mbo-denkniveau.

Inhoud: Kruidenleer, signatuurleer, voeding verwer­kingsmethode, teeltwijze, ecologie, e.d.

Bevoegdheid docenten: Fytotherapeut AN H-opgeleid. Aantal docenten: 1.

Certificering: Mbo-diploma Herborist.

Aantal contacturen: 90 bijeenkomsten van 3 uur in 3 jaar tijd.

Aantal uren zelfstudie: 1 dag per week (8-10 uur) gedu­rende 3 jaar.

Literatuur. Eigen cursusmateriaal.
terug naar opleidingen        terug naar start