geneeskruiden
opleiding12

ABNG 2000 (Artsenvereniging voor Biologische en Na­tuurlijke Geneeskunde).

Info: Dhr. W. Verest

1 e Industriestraat 6B

1401 VL Bussum

Tel: 035-6287161; fax: 035-6287162

E-mail: info@abnQ.nl

Website: www.abng.nl

Toelichting:

De ABNG verzorgt in Nederland de opleiding tot natuur­arts, waarbinnen het werken met fytotherapeutica een plaats heeft

Vorm: Modulair; 14 modules verspreid oVer 2 jaar, 1 mo­dule betreft een inleiding in de fytotherapie.

Doel: Opleiding tot arts voor natuurgeneeskunde. Gerelateerd aan: ABNG 2000.

Niveau/ingangseisen: Geneeskunde opleiding: universi­tair afgestudeerd en BIG geregistreerd.

Inhoud: Geen gegevens ontvangen.

Bevoegdheid docenten: Huisarts en 1 e graads genees­kunde.

Aantal docenten: 2.

Certificering: ABNG-2000.

Aantal contacturen: 14 uur (1 module fyto binnen de op­leiding van 14 modules).

Aantal uren zelfstudie: 10 à 20 uur.

Literatuur: Schultz et al (Rational Phytotherapy).
terug naar opleidingen        terug naar start