geneeskruiden
opleiding11

SORAG academie.

Info: L. Bandewijns

Kanaalstraat 91 A

5986 AE Beringe
Tel: 077-3076600; fax: 077-3076264 E-Mail: secretariaat@soraQ.nl Website: www.sorag.nl

oelichting: . Opleidings instituut voor additieve geneeswijzen.

Vorm: Schriftelijke, korte cursussen, en langere opleidin­gen.

Doel: Opleiding tot therapeut.

Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Geen eisen.

Inhoud: 12 maandelijkse cursus fytotherapie, 22 maande­lijkse opleiding tot fyto- en voedingsspecialist. Bevoegdheid docenten: Natuurgeneeskundige.

Aantal docenten: 1.

Certificering: Stichting Gezond-Zorg.

Aantal contacturen: Geen.

Aantal uren zelfstudie: 6 tot 16 uur per week.

Literatuur. Eigen syllabus.
terug naar opleidingen        terug naar start