geneeskruiden
opleiding1

NVF: Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie. Rijksstraatweg 158

6573 DG Beek-Ubbergen

Tel: 024-6844301; fax:024-6843939

E-mail: nvf@fvto.nl

Website: www.f.y!o.nl

Toelichting:

De NVF organiseert 1 à 2 x per jaar studiedagen voor haar leden en overige geïnteresseerden. Onderwerpen zijn actuele thema's betreffende (onderzoek) naar fyto­therapie en fytotherapeutica.

Vorm: (mini-)symposium.

Doel: Vergroten van deskundigheid met betrekking tot fy­totherapie algemeen en in verband met actuele thema's; onderling contact leden.

Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Universitair (NVF-Ieden zijn univer­sitair of hbo-opgeleid).

Inhoud: Varieert.

Bevoegdheid docenten: Universitaire docenten en/of on­derzoekers, klinische experts.

Aantal docenten: Varieert (4-8 per keer).

Certificering: KNMP, LHV, ABNG 2000, NWP, NAAV. Aantal contacturen: 3-8 uur.

Aantal uren zelfstudie: Facultatief.

Literatuur: Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.
terug naar opleidingen        terug naar start