geneeskruiden

 Mij aansprekende teksten  uit diverse boeken

tekst afkomstig  uit/van

               De Docter.

God is de Medecijn, Voor doodlik hels fenijn


(dit is de tekst op de  ets  hiernaast)

Is"t Leeven machteloos en KrancK
 Men neemd een viese of bit're Dranck ',
Of 't lichaam weeder mocht geneesen :
Waarom dan voor een korten tijdt ,
Niet aangevaard wat bitterheid ,
Om eeuwiglijck gesond te weesenreceptmiddeleeuws Deze heb ik  gekocht bij een kringloopwinkel,
Wie die gemaakt heeft staat er niet bij,

Wel vind ik leuk dat het middeleeuws gelovige denken hier zeer duidelijk ten tonele wordt gevoerd.

Mijn vrije vertaling:
Ben je zeer slecht in orde en zijn de medicijnen zeer vervelend en/of hebben nare bijwerkingen ?

Dan kun je veel beter  maar de dood direct aanvaarden , dan ben je direct, en ook nog voor  eeuwig , zeer gelukkig bij God.

(deze tekst mag niet onder ogen komen van een minister van volksgezondheid die vindt dat de uitgaven voor medicijnen, vooral voor ouderen, te hoog worden)
Wat heeft er menig vrou
Door zonder kruyt te koken
Een goeden beet vermorst
en alle lust verbroken
Vader Cats
Die geneest, die heeft gelijk De bekende Zwitserse natuurgeneeskundige Alfred Vogel
De graad van schoonheid die een mensch ziet,
 hangt niet af van de hoeveelheid schoonheid die om hem heen is.
Oneindige schoonheid is is overal om hen heen,
maar weinig mensen kunnen het zien,  want de oogen van hun ziel zijn nog niet geopend .
Uit het boek
 "De boodschap van een bloem ".
van Henry Thomas Hamblin

God doet uit de aarde de kruiden ontspruiten en een verstandig mens veracht ze niet

Want daardoor stilt de geneesheer de smart, 
en bereidt de apotheker de balsem, 

opdat Gods werk niet zou verdwijnen,
en de genezing niet van het aanschijn der aarde.                                                                                                                                  
Uit Hoofdstuk 38, 1-14 van Ecclesiasticus) het boek is geschrevenrond 190 v. Chr. door jesus Ben Elazar ben Sira , een inwoner van Jeruzalem. Het behoort tot de wijsheidsliteratuur. Door de combinatie van moraal en gechiedenis werd het boek door de vroeg-Christelijke Kerk veel gebruikt
Mij spreekt de blomme een tale
mij is het kruid beleefd
mij groet het altemale
dat God geschapen heeft
Uit een schrift van de priester-dichter
Guido Gezelle van 1885
Ik heb diverse boeken die gaan over schoonheid uit kruiden! echter "mannen opgelet.!"

Wie een wijf trouwt
om haar schoon lijf,
verliest het lijf,
maar behoudt het wijf
Dichter Joost van den Vondel
(1587-1679)

Hoe dom is menigh mensch! hy wandelt op de velden,

Die Godt in yeder looff van tuyn en boomen melden,
En hy en kent'er geen; hy, die het wonder siet,

 En eert noch evenwel den grooten Schepper niet.

 Soo nu mijn swacke pen haer niet en liet betoomen,

 Sy woude vorder gaen tot alderhande boomen,

 Tot kruyt, en blom-gewas, ja, stelde voor gewis,

 Dat in het woeste bosch vernuft en oordeel is.

Een gedeelte uit een  gedicht van Jabob Cats (1862):

Hele gedichtis te vinden op:

http://www.dbnl.org/tekst/cats001jvan03_01/cats001jvan03_01_0064.php?q= )

De( kruiden)genezer is een gelukkig mens,
 omdat de zon zijn goede resultaten aanschouwt,
 en de aarde zijn vergissingen bedekt.
                       Van een onbekende  filosoof
terug naar start