pessariumhand           pessariumlosse          pessariumring2                     pessariumring1
Kruiden in pessarium

Een pessarium (of Vrouwenring) (letterlijk (uit het Grieks: pessos = [ronde] steen): rond, ringvormig voorwerp) is een door vrouwen te gebruiken voorwerp dat in de schede  wordt geplaatst als anticonceptiemiddel of ter verlichting van klachten van verzakking of incontinentie. Deze laatste toepassing is heel gebruikelijk; pessaria voor anticonceptie worden in Nederland vrijwel niet meer gebruikt.
] Indicaties

Het pessarium wordt vooral gebruikt als een operatie technisch niet goed mogelijk is of ontoelaatbare risico's voor de vrouw met zich mee zou brengen. Er zijn ook vrouwen die liever een pessarium dragen dan zich te laten opereren. De afweging geschiedt per geval.

Pessarium voor geboorteregeling

Een pessarium voor geboorteregeling bestaat uit een rubberen  vlies van ongeveer 6-10 cm doorsnede. Langs de rand is een ronde ingebouwde veerring. Ingesmeerd met zaaddodende pasta , wordt het over de baarmoedermond aangebracht. Het wordt door een arts op maat voorgeschreven. Een pessarium moet na de geslachtsgemeenschap 8 uur blijven zitten omdat sperma pas na die tijd niet meer actief is.

Gebruik

Bij het gebruik van dit voorbehoedsmiddel moet er steeds een theelepel zaaddodende pasta aangebracht worden op de holle, zowel als de bolle oppervlakte van het pessarium en ook op de rand. Dit is nodig om het sperma te doden dat in de buurt van het pessarium komt. Er kan wat van de pasta naar buiten uit de vagina lekken, maar op de randen en in het pessarium zelf blijft genoeg achter. De aangebrachte hoeveelheid volstaat voor één zaadlozing. Vindt er kort nadien opnieuw een coïtus plaats, dan moet er opnieuw pasta worden aangebracht. Het gebruik van spermadodend schuim wordt niet aangeraden, omdat het niet goed op het pessarium blijft plakken.

Het pessarium wordt twee uur voor de geslachtsgemeenschap aangebracht. Verstrijkt deze tijd zonder dat er een coïtus heeft plaatsgehad, dan brengt men opnieuw spermadodend middel aan, maar ditmaal zonder het pessarium te verwijderen. Na de coïtus wordt het voorbehoedsmiddel gedurende acht uren ter plaatse gelaten. Een schedespoeling is tijdens deze tijd uit den boze. Men mag het pessarium ook meerdere dagen laten zitten, maar dit belemmert het zelfreinigingsmechanisme van de vagina en kan irritatie en infectie veroorzaken.

Gebruik
Eigenschappen:Ontsmettend, samentrekkend. Verpulpt blad: op brandwonden en kneuzingen Binnen de kruidengeneeskunde speelt de Laurier ook een rol. De wortel van de Laurier werd door de ouden gebruikt tegen leververstopping, ziekten van de milt en andere inwendige organen.
Laurierbessen werden als tegengif beschouwd voor de pest en ook voor de beten van giftige dieren. Bovendien werden ze voorgeschreven bij spijsverteringsstoornissen en de hoest. Plinius de Oudere beschrijft een hele reeks toepassingen voor de Laurierbladeren, - bast – en bessen waaraan een verwarmende kracht werd toegeschreven. Een aftreksel van de bladeren werd gegeven bij aandoeningen van de blaas en de baarmoeder, de bladeren in olie gekookt regelden de menstruatie. Geplette Laurierbessen werden in een pessarium geplaatst of als een drankje ingenomen om de menstruatie op te wekken. Tijdens de Renaissance werden al deze remedies overgenomen.

terug naar  middelen terug naar start