geneeskruiden    

Oskamp C.I.    1800
oskampartsenijgewas Oskamp , C. L., (1755-1843). Doctor in de geneeskunde en Wijsbegeerte , getrouwd met Maria Elisabeth van winter  (1771-1857)  liet tussen 1795 en 1800 verschijnen Afbeeldingen der Artseny-Gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche Beschryving, in 6 delen.

Uitgeverij Van der Veer postbus 742 3740 AS BAARN

Tekst:S.Groeneveld,arts G.H Oskamp.Adviezen B.Holzhaus


Dokter D.L.Oskamp.Doktor in de geneeskunde en wijsbegeerte 1795 schreef  toen al.

Reeds van de vroegste tijden werd het uitsteekend Nut der KRUID-KUNDE inzonderheid in ons Vaderland erkend,en ook daarom door veele lieden van aanzien,als een zeer gewigtig gedeelte der Natuur-kunde,kragtdaadig ondersteund en aangemoedigd.Voorterffelijke en zeer uitmuntende Werken van eene meenigte beroemde Mannen zijn 'er zeker over deeze edele Weetenschap genoeg in 't licht gekomen. Amsterdam den 29 december 1795.

terug naar overzicht