geneeskruiden  

Mattheus Sylvaticus 1350    ofwel Matteo Silvatico   
mattheus Omstereeks 1320 leefde Matteo Silvatico (van Mantua), hij was professor aan de "Scuola MedicaSalernitana"  in Salerno ,de beroemde medische universiteit. Hij legde daar een geneeskruidentuin aan , "Tuin van Minerva" die als voorbeeld heeft gedient van vele botanische tuinen in Europa.. Hij schreef er een geneeskundig woordenboek onder de titel Clavis sanationis.   Zijn hoofdwerk echter is de “Opus Pandectarum Medicinae” . Dit is een lexicon van 487 plantaardige , 157 minerale en 77 van dieren afkomstige geneesmiddelen. Het werd afgerond in 1317.

De therapieaanpak berustte evenals de studie medische botanie  in het middeleeuwse Salerno op de leer van de 4 lichaamssappen (bloed , slijm gele gal en zwarte gal) die eigenlijk weer gebaseerd was op antieke leer van de 4elementen. Bij deze theorie wordt  het menselijk lichaam geleid door de 4 lichaamssappen.
Iedere evenwichtsverstoring in de verhouding van die 4 sappen leidt tot ziekte. De ziekte die overwegend veroorzaakt werd door een ongwone balans van een sap , moest met een werkzame stof behandelt worden die in tegenstelling was met het teveel van dat lichaamssap

In de mideleeuwen was de "Scuola Medica" in Salerno niet alleeen de oudste en belangrijkste instituut van zijn soort, maar legde ook met zijn recepten en klinische behandelingsvoorschriften de basis voor de geneeskundige ontwikkeling in heel Europa.

terug naar overzicht