geneeskruiden    
                                                    
Leonhardt Fuchs 1540
leonhartfuchs Leonhart Fuchs (naar wie men de fuchsia genoemd heeft), arts en botanicus in de zestiende eeuw te Tübingen in Duitsland, hier afgebeeld met de bloem die hij zelf nooit heeft mogen aanschouwen, aangezien die pas eeuwen later door de Franse monnik Charles Plumier (1646-1704) in Zuid-Amerika zou worden ontdekt.


Hij werd 65 jaar: geboren op 17 januari 1501 in Wemding (Kreis Donauwörth), overleden op 10 mei 1566 te Tübingen, waar hij professor was aan de universiteit. Hij schreef verscheidene "kruidboeken", vooral over de medicinale waarde van planten.


Hij  richtte na zijn studie te hebben voltooid zelf een school op. In 1519 ging hij weer studeren (universiteit in Ingolstadt). In 1524 werd hij doctor in de geneeskunde, 1526 professor te Ingolstadt. In 1566 stierf hij  te Tuibingen. Zijn grote werk over kruiden draagt de titel De historia stirpium etc. --  Van de geschiedenis der kruiden--. Het werk verscheen in 1542, de Duitse uitgave in 1543 als New Kreuterbuch. Het heeft 560 prachtige folio houtsneden.
Op jonge leeftijd studeerde hij al en op zijn zeventiende gaf hij les op een privé-school in Grieks en Latijn, medicijnen en plantkunde. Hij richtte één van de eerste botanische tuinen op in Duitsland en schreef een boek over kruiden.

Dit boek bevatte 517 erg mooie afbeeldingen en de eerste uitgave hiervan was in het Latijn.

Er werden 400 inheemse en 100 uitheemse planten in beschreven.Later verscheen het boek door geldgebrek zonder tekst maar alleen met afbeeldingen. De afbeeldingen werden aan veel belangstellenden.verkocht.

Veel afbeeldingen werden door drukkers voor eigen uitgaven gebruikt. Leonhart Fuchs vond dit eigenlijk niet goed,maar omdat hij fi nancieel aan de grond zat, kon hij er weinig aan

terug naar overzicht