geneeskruiden    
                                                    
Lemery Nicolaas 1650

lemery Lé m e r y (Nicolaas), geb. te Rouaan in 1645, en werkte daar als apotheker. Tussen 1668 en 1672 leefde hij in Montpellier . Hier echter kan hij geen lid worden van de apothekersgroep omdat hij protestant was. Gesteund echter door de Prins van Conde kon hij het toch nog tot 1683 volhouden, toen werd hem de apothekerslicentie ontnomen. Hij ging naar de universiteit van Caen en promoveerde daar als Doktor in de geneeskunde . Hij werd toen maar katholiek ,omdat dat de enig  toegestane godsdienst was. Hij gaf openbare colleges buiten de universiteit waar bij hij duidelijk maakte dant hij niet de chemie van Paracelsus onderwees. . In het jaar 1677 kwam zijn zoon Louis Lemery ter wereld , die later eveneens chemiker alsook arts aan het Koninklijke Ziekenghuis in Parijs werd.In 1699 werd Lemery opgenomen in de Koninkelijke  Academie van Wetenschap opgenomen.
Hij was vnl. chemicus en schrijver van een belangrijk pharmakognostisch werk: Dictionnaire ou Trai  unmiversel des drogues simples mls en ordre alphabéitique (1698), waarvan ook Nederlandse edities bestaan onder de titel Woordenboek der enkele Droogerijen.
Schreef ook een wijd verbreid boek over chemie  dat vertaald werd in het latijn, engels,duits, italiaans,en spaans . Het boek had als titel Cours de Chymie.Het boek gaf een andere richting aan  de chemie in de chemie en was duidelijk anders  dan het boek iatrochemisry (medische chemie) van Paracelsus.Hij was auteur van meerdere chemieboeken.Hij behoorde tot de eerste chemicus die het metaal antimoon een de chemie van zuren en basen wetenschappelijk vaststelde.
Lemery beschreef 5 principes, ofwel uitgangspunten,: kwikzilver of geest, zwavel of olie, zout, water en aarde. Hij classificeerde de substanties in mineralen, planten en dieren. Overeenkomstig Robert Boyle geloofde hij in de atomaire struktuur  van materie Descartes zijn corpusculaire theorie die inhield dat eigenschappen van substanties afhangen van de vorm van hun partikels (kleine deeltjes)

Terug naar overzicht