geneeskruiden    
Nichlas culpeper      
                                    
culpeper Nicholas Culpeper[616-1654). Hij haalde zich de woede van het pas ingestelde College van Geneesheren op de hals door hun Pharmacopoeia  in het Engels te vertalen, zodat gewone mensen de gemeeskrachtige kruiden langs de weg konden gaan zoeken en niet meer de veel te hoge rekeningen van de apotheker hoefden te betalen. 

Nicholas Culpeper (1616-1654) wer bekend als de belangrijkste Engelse geneeskruidkundige.Al met 10 jaar interesserde zich Nicholas Culpeper zeer sterk  voor astrologie en medicijnen. Hij verslond alle boeken met deze onderwerpen die hem in handen vielen in de bibliotheek van zijn grootvader. Bijzonder begeested was hij van de teksten en beelden in het werk van Wiliam Turner zijn "New Herbal", Dit was een van weinige engelstalige geneeskruidenboeken van die tijd. De beroemde kruidenboeken van die tijd waren namelijk allemaal in het Latijn beschikbaar. Deze waren bovendien zeer duur en voor het gewone volk dus niet toegankelijk.

De grootvader en de moeder van Nicholas probeerden , tegen de wil van Nicholas, hem zover te krijgen dat hij een theologiestudie zou doen aan de universiteit van Cambridge zodat hij in de voetsporen van zijn vader en opa zou lopen. Deze hadden in hun levensonderhoud voorzien door als pater werkzaam te zijn Nicholas nam die studie niet serieus op en hield zich meer bezig  met de theorieen van Hippocrates en de 4sappentheorie. Verdrietig omdat hhij geen medicijnen mocht studeren bracht hij meestal zijn tijd door met tennisen bowlen en zwemmen

Zijn tijd  aan de universiteit van Cambridge bracht hem echter een heleboel zware tegenslagen. Hij wilde tegen alle maatschappelijke barrieres in zijn jeugdliefde  Judith Rivers trouwen. De beiden hadden gepland om er tussenuit te gaan. Stiekum te trouwen en een tijdlang dan in Nederland verblijven tot alle rumoer gestopt zou zijn.

 Ogelukkigerwijs werd zijn grote liefde op weg naar een rendez vous met hem overvallen en vermoord.. Nicholas raakte in een diepe depressie en trok zich een tijd van alles wat er gebeurd was terug. Ook zijn moeder was diep geraakt  door deze geschiedenis en stierf spoedig daarna. Zijn grootvader was zeer kwaad om hem omdat hij niet meer naar de universiteit kon en deze onterfde hem
 
Toen culpeper zich laanzaam van de tegenslagen herstelde  ontwikkelde zich in hem een drang om andere mensen te helpen. Een grote rol voor de verdere levensweg van hem speelde van nu af aan de astroloog William Lilly (1602-1682)
Nicholas nam bij hem lessen en ontwikkelde zich tot een errsteklas astroloog en werd toen de grondlegger van de kruiden-astrologie in de nieuwe tijd. Hijzelf noemde zich  student medicijn en astrologie

In 1640  ging hij samen met zijn nieuwe liefde Alice Field in een voorstad van Londen wonen (East--End) waar hij een praktijk als heilpraktiker begon. Hierop het land  accepteerde men zijn werk als niet afgestuurde arts. Vaak behandelde hij op een dag wel 40 patienten. Vaak velen zonder betaling wegens hun armoede. Dit was nu de achtergrond waardoor artsengroepen hem vijandig gezind waren. Ook de apothekers waren niet te spreken over Culpeper omdat hij in zijn kruidenapotheek geneeskruiden en ander emedicamenten zonder concurrentie zeer goedkoop verkocht.

Met het verschijnen van zijn hoofdwerk The Herbal welke in 1652 voor de eerste keer onder de titel The English Physitian verscheen had hij het helemaal verprutst  bij de toentertijd bestaande artsenstand. omdat hij in zijn boek aan eenvoudige mensen een handleiding  in de hand gaf om hun geneeskruiden zelf te verzamelen en zo duur geld voor de apothekers konden uitsparen. Culpeper vond het een groot schanddaaal dat de artsen eenvoudig te gebruiken kruiden slechts onder de latijse naam werden voorgeschreven  en de apothekers deze geneesmiddelen voor een verovertrokken hoge prijs aan de bevolking verkochten

Zijn boek The English Physitian  begon Nicholas Culpeper met de volgende zin:
Dit boek biedt een  volledige handleiding waardoor  iedereen voor 3 penningen zijn lichaam gezond kan houden of kan genezen indien hij dingen gebruikt die in Engeland groeien  en die voor de Engelsen zondermeer als beste geschikt zijn
De tegenstanders van Culpeper probeerden steeds opnieuw weer , ook vaak zonder succes, met aangiften wegens foute bereidingen van preparaten of wegens het uitoefenen van hekserij  hem  buitenboord te zetten. In plaats daarvan echter verkocht zich het boek van hem al gedurende zijn leven als een enorme bestselle
terug naar overzicht