geneeskruiden  
Aurelius Cornelius Celcus 25 v.C   

Over het leven van Celsus is weinig bekend. Het lijkt waarschijnlijk dat hij uit het oosten van het Romeinse rijk afkomstig was aangezien hij goed op de hoogte was van de klassieke filosofie, het jodendom, de Egyptische mythologie en het christendom. Mogelijk kwam hij uit Alexandrië waar onder leiding van Clemens een school was opgericht die Jezus als de ware Logos verkondigde. Hij bewonderde keizer-filosoof Marcus Aurelius.
aureliscelsud Aurus Cornelius Celsus schreef een encyclopedisch werk "Artes" over landbouw, geneeskunde, krijgswetenschap en rechtswetenschappen. Alleen de boeken 6 en 8 zijn bewaard gebleven em hebben onder de naam de re medica  libri octo tot in de 18 de eeuw  het medisch denken beinvloed. Vooral boek 5 is voor de farmacie van belang
 terug naar overzicht