Geneeskruiden
moxa-therapie

1 .Moxeren Moxeren is het werken met hitte die verkregen wordt door het verbranden van moxa, bijvoetkruid. Ook in Nederland groeit er een variant van, met name op braakliggende terreinen. Het is een tot 2 meter hoge plant met een geel- bruine houtachtige stengel. De bladeren zijn diep ingesneden en hebben aan de onderkant een grijze kleur. Ook de bloemen hebben die kleur: zij zijn onaanzienlijk en vallen nauwelijks op, behalve dan door de indringende geur.
waarmee? Voorzover men zelf moxa zou willen maken, gaat,het om de weke delen van bladeren en bloemen: ook de bladnerven moeten, evenals alle steeltjes, verwijderd worden. Wat overblijft snijdt men uiterst fijn en legt men te  drogen. Deze gedroogde moxa kan dan op de verderop beschreven manieren worden gebruikt, los als kegeltjes, of in (vloei-) papier gedraaid als een soort sigaar. .
2. Moxeren in de praktijk. Moxa wordt aangestoken en smeult dan verder tot alles as geworden is. Of men nu werkt met losse moxa, moxasticks of mini-kleefmoxa: eenmaal aangestoken smeult alles op.  Daarbij komt hitte vrij in een geconcentreerde vorm: als iemand zich met moxa laat behandelen voelt dat aanvankelijk weldadig warm aan. Die warmte kan het hele lichaam doortrekken, of op de behandelde plek meer aan de oppervlakte blijven. Dan komt er een moment dat het gevoelig wordt, waarna het plotseling echt venijnig pijn gaat doen, alsof er op dat plekje met een naald gesto- ken wordt. De uitgestraalde hitte concentreert zich duidelijk op een punt. Het volgen van een meridiaan met een moxa- stick  wordt door de patiënt ervaren alsof er met een speldenknop over de huid getrokken wordt In die hitteconcentratie schuilt een van de bestaansredenen van moxa.
3. De werking van moxeren. Wat doet moxa nu?  Samenvattend gaat het dus om:

* moxa ~instralen van hitte (~fenomenistisch standpunt)

* moxa ~instralen van energie (~fenomenologisch standpunt]

De hitte-verklaring is onmisbaar om duidelijk te maken waarom moxa door littekens veroorzaakte meridiaan-storingen kan opheffen.De energieverklaring is onmisbaar om duidelijk te maken waarom ook alle andere moxa- behandelingen werken.

4.  moxa-technieken 

en sorten.


Moxa kan gebruikt worden met of zonder toevoegingen, Moxa met knoflook werkt zuiverend en zou dus geschikt zijn voor de behandeling van steenpuisten.

Moxa met gember werkt drogend en zou dus geschikt zijn om bijvoorbeeld zwellingen te behandelen, vooral bij gewrichten.

Moxa met soja-meel werkt transpiratie-opwekkend en zou dus geschikt zijn voor de behandeling van de rug in situaties waarin de patiënt 'verkeerde' stoffen kwijt moet zien te raken, bijvoorbeeld bij infecties.

Moxa met peper werkt pijnbestrijdend en zou dus geschikt zijn voor de behandeling van bijvoorbeeld reuma-pijn.

Moxa met kaneel vertraagt de spijsvertering en zou dus geschikt zijn voor de behandeling van diarree

Losse moxa

 

Losse moxa wordt in kegeltjes op de huid gelegd en dan aangestoken. Nauwkeurig moet in de gaten gehouden worden hoever het smeulen gaat! Vlak voordat de huid geraakt wordt moet het gevolg is. Een probleem daarbij vormt de moxa- het gevolg is.
Moxa-sticks

 

 

 

 


De papieren huls om de moxa-stick wordt naar achteren weggeschoven, waarna de stick kan worden aangestoken met lucifers. Gemakkelijker is het om daarvoor een brandende kaars bij de hand te hebben. De hele stickvoorzijde moet namelijk gloeien voordat met behandelen wordt begonnen. Dat lukt met een paar lucifers nauwelijks steekt men aan en houdt men op 2 a 3 cm afstand van de te behandelen plek. Die afstand kan variëren  evenals de snelheid waarmee de moxa-stick over een grotere plek of bijvoorbeeld over een meridiaan wordt bewogen.. Daarmee kan het 'brandgevaar  goed in de greep gehouden en kunnen excessen voorkomen
Mini-kleefmoxa's Mini-kleefmoxa's zijn in feite kleine, 1 cm grote moxa-stickjes op een schijfje dat op de huid geplakt wordt nadat de moxa is aangestoken. Een gat in dat schijfje geleidt de hitte naar de huid. Pas als de moxa bijna opgebrand is voelt de patiënt die hitte, heel precies op dat ene plekje. De kleefmoxa moet weggenomen orden als het kegeltje bijna opgebrand is.
  
terug naar overzicht    terug naar startpagina