Geneeskruiden
parfum

                parfumrochsadame

nevenrichtingen-3

Parfum bestaat uit een mengsel van natuurlijke en synthetische grondstoffen opgelost in alcohol. Parfumerie is de kunst deze stoffen zodanig samen te stellen dat een blijvend mengsel ontstaat waarvan de geur als aangenaam wordt ervaren. Het blijkt dat de geur invloed heeft op gemoedsstemming en zodanig ook de gezondheid beïnvloedt.De Egyptenaren waren al bekend met het verschijnsel parfum.Echter niet in de hedendaagse samenstelling als oplossing in alcohol.Hun eerste methode was eenvoudig. Het bestond uit het plaatsen van hout, kruiden, fruit en hars op een warmtebron waardoor de rook (par fumum), ofwel het parfum vrij kwam.Langzamerhand ontstonden de meer ingewikkelde bereidingen..De geparfumeerde zalfjes en oliën werden alras toegepast op zowel de gewonde, of aangetaste huid alswel op de gezonde huid. Ze hadden zowel een cosmetische als een therapeutische werking.

Vroeger gebruikte men vette oliën of dierlijk vet  om de geur van planten of hars te absorberen.Aan deze basis werden kleurstoffen en geneeskrachtige middelen toegevoegd. Heel vroeger werden parfums hoofdzakelijk gebruikt voor religieuze doeleinden, zalvingen godsvereringen en zuiverende toepassingen. Oliezalven en rookoffers waren altijd onderdeel van de godsdienst. Ook mozes krijgt in het Oude Testament de opdracht,'de edelste specerijen, mirre, kaneel, kalmoes en senna met olijfolie te mengen en daarmee een olie der heilige zalving te bereiden (2 Mozes 30, 23-25).

Later was de kostbare zalf niet meer uitsluitend voorbehouden aan de religieuze erediensten maar ook koningen en hoge ambtsdragers werden gezalfd om hun maatschappelijke status tot hun recht te doen komen. Overigens werden vrouwen die zich toelegden op het brouwen van dranken en verstand hadden van de toebereiding van zalven en parfums vaak beschouwd als heksen die over geheime toverkracht beschikten

terug naar overzicht  terug naar startpagina