Geneeskruiden
Onderzoek

kenonderzaardappschil      N.V.F                   De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie. Opgericht 1988
Over de hele wereld worden er op allerlei niveaus ,vooral ook wetenschappelijk, onderzoek verricht naar de geneeskracht van kruiden.

 Hele expedities gaan naar Zuid-Amerika om er nieuwe plantensoorten te ontdekken en hunne geneeskrachtige werking vast te stellen. Jammer dat niet dichterbij wordt gezocht. 

De geneeskracht van een plant is niet evenredig met de afstand tot Nederland. Er zijn redenen om aan te nemen dat dat zelfs omgekeerd evenredig zou kunnen zijn.

Er heeft in het brandwondencentrum in Beverwijk een wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de werking van aardappelschillen op brandwonden.

In de volksgeneeskunst was al lang bekend dat  aanbrengen van de binnenkant van een aardappelschil op kleine brandwonden verlichting brengt.


Ze is opgericht in 1988. Haar doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de fytotherapeutica en verantwoording daarover aan alle belangengroepen. Activiteiten zijn o.a:

 Instelling bijzondere leerstoel "Immunologie van plantenstoffen".aan de universiteit van Utrecht

Uitgave van het "Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie".

 Organisatie studiedagen, symposia etc., inventariseren opleidingsmogelijkheden in de fytotherapie.

Het kritisch volgen van en zelf naar voren treden in publieksmedia betreffende fytotherapie en fytotherapeutica

Het geven van gastcolleges en voorlichting aan diverse (onderwijs)instellingen en organisaties. 

Het kritisch volgen van en zelf naar voren treden in publieksmedia betreffende  fytotherapie en fytotherapeutica.

De oprichting van de Commissie Toetsing Fytotherapeutica, een inmiddels zelfstandige instelling die preparaten toets op kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.


Nadere informatie over het lidmaatschap en abonnement op het blad van de vereniging:        Drs. A.G.M.Asseldonk, NVF-bureau, rijksstraatweg 158  6573DG Beek, Tel.No 024-6844301   fax 024-6843939. E-mail: nvf@fyto.nl                                website http://www.fyto.nl
 
terug naar overzicht terug naar startpagina