Geneeskruiden

Schriftelijke overlevering

Vroeger werd alle kennis van ouderen op kinderen of kleinkinderen doorverteld. Dat ging door totdat men iemand tegenkwam  die alles wat hij hoorde opschreef. Daarmee gaat mondelinge overlevering over in schriftelijke
kengesmhcruydtb                       kengeschrmoschr kengeschralfredvog
De westerse geneeskunde begint ongeveer 400 jaar v. Chr. Hippocrates heeft toen, samen met zijn volgelingen alles wat bekend was omstreeks die tijd opgeschreven.Van voor die tijd zijn alleen flarden bekend uit India, China en Egypte. Voor het verspreiden van kennis van geneeskruiden in Europa zijn de kloostermonniken van belang geweest. Die schreven zeer vele werken over. Elders op mijn site vindt U de vele schrijvers en hun werken. De laatste grote onderzoeker en schrijver van vele boeken die met geneeskruiden te maken hadden  ziet U hier : Alfred Vogel. Hij was een selfmade man en geen dokter. Hij heeft veel kennis vergaard en verspreid over het gebruik van kruiden. Helaas werd alles later een beetje te commercieel!
  terug naar overzicht  terug naar startpagina