Geneeskruiden

Thesaurus van Gramsbergen
thesaurier
Eind  1987 werd in Gramsbergen een uniek  medisch handschrift ontdekt. Het was gemaakt aan het begin van de 17-de eeuw door tenminste 3  toenmalige dokters van die tijd. (let wel, in die tijd mocht iedereent zich dokter noemen). Er is ook sprake bij die drie heren van een vader/zoon verhouding). Ze kwamen uit de Duits-Nederlandse grensstreek. Er staan medische aanbevelinegen, behandelingen, aandoeningen , recepten , toverijopheffende bezweringen etc in
Het boek kent 3 gedeeltes.
 Deel 1 geeft een inleiding en commentaar op medische en historische achtergrond van het manuscript
Deel 2  Hierin is steeds opgenomen de oorspronkele tekst en de vertaling in het Nederlands
Deel 3 Begrippenlijst, index, literatuurlijst etc
Er is een CD bijgevoegd  met alle afbeeldingen van de oorspronkele bladzijden, alsmede de vertaling etc


losse opmerkingen:
Het boek biedt een diep inzicht in het dagelijkse medisch inzicht van het gewone volk in die tijd , alle facetten ervan toegelicht met praktijkvoorbeelden.
De diverse toegepaste middelen ter genezing maken nu bij ons ook duidelijk waarom men toen mensen ,naar eigen zeggen,  van 40 jaar, oude mensen vond.
In de loop van het boek is te onderscheiden een voortgang naar minder bizarre middelen
Ook Hippocrates wordt dan als voorbeeld genoemd  naar wiens geneesmiddel men  verwees.
wordt nog aangevuld, (of als lezers van het boek iets opvalt, mail me dan, danzal ik het evntueel hier toevoegen)
terug naar start