Schussler biochemie 

  De stichter van de biochemische Wilhelm Heinrich Schlussler therapie, werd in Zwischenahn (Oldenburg, Noord-Duitsland) op 21 augustus 1521 geboren.  De jonge Wilhelm bezat een groot talent voor geneeskunde en vreemde talen. Het kostte hem financieel veel moeite geneeskundige studies te volgen aan de universiteiten van resp.. Berlijn, Parijs en Praag. In Giessen werd hij tot doctor gepromoveerd. Schiissler bezat een sterke drang tot onderzoek. Deze bracht hem tot de ontdekking en conclusie dat een gebrek aan minerale zouten in het lichaam belemmeringen in de osmose van de cellen veroorzaakt, wat het optreden van ziekten tot gevolg heeft. In 1873 publiceerde hij een geschrift  waarin hij beweerde dat  de minerale zouten, die zich in de samenstelling van bloed en weefsels bevinden die als natuurlijke factoren van de verrichtingen in ons lichaam optreden, geneesbare ziekten konden helen. Hij publiceerde de stelling onder de titel Eine  abgekiirzte homeopathische Therapie'. Deze publicatie lokte veel protesten uit, vooral van de aanhangers van Hahnemanns homeo- pathie. Voor de biochemie volgens Schlussler gold de grondregel: 'Het tekort (of verlies) wordt door het ontbrekende aangevuld..  Dr. Schlussler stelde vast dat in het bloed 12 voedingszouten voorhanden waren en hij ontwikkelde derhalve een overeen- komstig aantal minerale geneesmiddelen met een breed indicatiegebied. 

Als voorbeeld 1 van de 12

Kalium muriaticum (chloorkaliuml )bevindt zich in bijna alle lichaamscellen en staat in nauwe betrekking met het bindweefsel. Een gebrek aan deze zouten veroorzaakt opzwelling van Je lymfeklieren. Her werkt  ontstekings-  en besmettingswerend bij vezelige en bleekgrauwe afscheiding, ontsteking der amandelen, bij long- en borstvliesontsteking, bij roodvonk, mazelen, ontsteking van het middenoor en van de ogen bij zwellingen van gewrichten.. 

terug naar overzicht