geneeskruiden
opleiding 6

Hippocrates, Akademie voor Natuurgeneeskunde. Info: Dhr. B. Leroy.

Koepellaan 8     2061 CV Bloemendaal

Tel: 023-5273134      E-mail: hippocrates@planet.nl     Website: www.hoQeschoolnatuurqeneeskunde.nl

Toelichting:

Hippocrates verzorgt opleidingen tot klassiek homeopaat, lichaamsgericht therapeut, counselor en natuur­geneeskundig therapeut met een verplichte stage van 100 uur waarvan ongeveer 50 m.b.t. fytotherapie.

Vorm: Voltijd opleiding (rna, di, wo) en deeltijdopleiding (vr en za 25 keer per jaar).

Doel: Beroepsopleiding.

Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Havo met Engels en biologie. Inhoud: Botanie, fytotherapie, de farmacologische en vi­talistische beschrijving van kruiden, indicaties/contra­indicaties en inhoudstoffen/werking..

Bevoegdheid docenten: Geen informatie ontvangen. Aantal docenten: 1.

Certificering: NWP, VNT, NVKH.

Aantal contacturen: 108.

Aantal uren zelfstudie: 252.

terug naar opleidingen        terug naar start