geneeskruiden
opleiding34

Academy of Ayurvedic Studies. WG Plein 255

1054 SE Amsterdam
el: 020-8401887

Website: www.ayurvedicstudies.nl

Toelichting:

De AAS verzorgt een beroepsopleiding in Ayurveda & Ayurvedische geneeskunde en een diplomacursus Ayur­vedische voeding & voedingsleer. Daarnaast kortere trai­

ningen.

Vorm: Vijfjarige parttime beroepsopleiding, diplomacur­sus 15 middagen en twee praktijkdagen. Doel:Beroepsopleiding, aanvullende cursussen. Gerelateerd aan: European Institute of Vedic Studies. Niveau/ingangseisen: Havo/vwo/mbo voor de beroepsop­leiding, geen ingangseisen voor de diplomacursus. Inhoud: Basisprincipes Ayurveda, Ayurvedische voe­dingsleer, oorzaken pathologie, pathogenese / ziekte­ontwikkeling, analyse en anamnese, behandeling en ma­nagement, specifieke aandoeningen, Ayurveda en yoga, Sanskriet, astrologie.

Bevoegdheid docenten:Universitair opgeleid in India Ayurveda-opleidingen in USA

Aantal docenten: 5

Aantal contacturen: 300 uur fytotherapie van 1100 con­tacturen/5 jaar.

Aantal uren zelfstudie: 600 uur voor fytotherapie.
terug naar opleidingen        terug naar start