geneeskruiden
opleiding 3

NVGO: Nederlandse Vereniging voor Geneeskruiden Onderzoek.

Info: prof. dr. A. Foriers.

Pontepritstraat 13

B-9870 Zulte-Olsene, België
Tel: 0032-475682516

Toelichting:

De NVGO organiseert een jaarlijks congres voor haar le­den. Onderwerpen zijn actuele thema's betreffende on­derzoek naar geneeskruiden en andere farmacognosti­sche grondstoffen van natuurlijke herkomst

Vorm: Veelal een tweedaags congres (1 dag weten­schappelijk gedeelte, 1 dag excursie).

Doel: Informatie-uitwisseling en onderling contact leden. Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Universitair/ NVGO-Ieden zijn veelal bij geneeskruiden betrokken wetenschappers en kwekers.

Inhoud: Varieert.

Bevoegdheid docenten: Universitaire deskundigheid. Aantal docenten: Varieert (4-8 per keer).

Certificering: KNMP.

Aantal contacturen: 4-8.

Aantal uren zelfstudie: facultatief.

Literatuur: Foliola (mededelingenblad van de NVGO). 
terug naar opleidingen        terug naar start