geneeskruiden
opleding 2

NVF: Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie. Rijksstraatweg 158

6573 DG Beek-Ubbergen

Tel: 024-6844301; fax:024-6843939

E-mail: nvf@fvto.nl

Website: www.f.y!o.nl

Toelichting:

Cursus farmaceutische basisvakken voor zorgverleners die met kruiden werken, met afsluitend examen.

Vorm: Korte cursus bestaand uit 2 delen (farmacologie en farmacognosie van elk 16 DCU) totaal 100 SBU. Doel: Veiliger voorschrijven, betere communicatie met apothekers en huisartsen over fytotherapeutica, meer profijt hebben van fytotherapeutische handboeken, we­tenschappelijke tijdschriften en symposia

Gerelateerd aan: NVF (examen) en NVA (verplicht) Niveau/ingangseisen: Post-hbo of postacademisch. Inhoud: Fytochemie, farmacologie, farmacognosie en toxicologie.

Bevoegdheid docenten: Docenten/onderzoekers van uni­versiteit Utrecht en universiteit Amsterdam.

Aantal docenten: 4.

Certificering: NVA, NAAV, KNMP, ABNG, NWP e.a. Aantal contacturen: 16 uur farmacologie, 16 uur farma­cognosie.

Aantal uren zelfstudie: 35 uur bij elk.

Literatuur: syllabi, Sesam atlas van de farmacologie, Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy (Heinrich et al).

terug naar opleidingen        terug naar start