geneeskruiden
opleiding17

Frigga's Korenbloem.

Info: Mw. I. Kropf

Bakkersteeg 2

8335 LJ Witte Paarden

Tel: 06-30380993

E-mail: infoCWkruidenvakopleidina.nl Website: www.kruidenvakopleidina.nl

Toelichting:

Wil oude kruidenkennis terug brengen vanuit de instruc­tie- en productietuin van een klein kruidenbedrijf.

Vorm: 3 jarige opleiding van een dagdeel per week be­staande uit theorie en praktijk (verwerking) en een ver­plichte stage van 24 uur.

Doel: Zelfzorg en beroepsopleiding.

Gerelateerd aan: Verkoop eigen producten. Niveau/ingangseisen: Geen ingangseisen.

Inhoud:140 kruiden, inhoudsstoffen, signatuur, geschie­denis, modern onderzoek, toepassing, bijwerkingen, voorzorg, etc.

Bevoegdheid docenten: Therapeut, ervaring met hbo­onderwijs.

Aantal docenten: 1 hoofddocent, 3 vervangers. Certificering: BHET / RING.

Aantal contacturen: Ongeveer 90 uur per jaar.

Aantal uren zelfstudie: Ongeveer 90 uur per jaar. Literatuur. Werkboeken en een anatomieboek.
terug naar opleidingen        terug naar start