geneeskruiden
opleiding16

De Groene Zon.

Info: Saskia Nieboer. Beijumerweg 20

9737 AD Groningen

Tel: 050-5491848

E-mail: saskianieboer@lvcos.nl Website: www.degroenezon.com

Toelichting:

De groene zon verzorgt workshops, lezingen en cursus­sen van 4 lessen tot 1 jaar

Vorm: Cursussen bestaande uit mondelinge lessen met readers.

Doel: Zelfzorg, nascholing van verpleegkundigen. Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Geen ingangseisen, voor nascho­ling mbo-diploma verpleegkunde.

Inhoud: De belangrijkste kruiden, toepassing binnen wet­telijke kaders, inhoudsstoffen, signatuur/typologie, ener­getisch kwaliteit, astrologie, praktijk, etc..

Bevoegdheid docenten: Verpleegkundige nageschoold ih complementaire zorg.

Aantal docenten: 1.

Certificering: N.v.t.

Aantal contacturen: Jaarcursus: 105 uur. Bijscholing: 50 uur.

Aantal uren zelfstudie: beiden 100 uur.

Literatuur: van Hellemont; Holmes; Chishti.
terug naar opleidingen        terug naar start