geneeskruiden
opleiding10

SAGHO (Sociale Academie Geneeskunde, Homeopathie en Orthomoleculaire voeding).

Postbus 883

3800 A W Amersfoort

Tel: 033-4220043; fax: 033-4220040

Email: saQhoaQhetnet.nl

Website: www.sagho.nl 

Toelichting:

De SAGHO verzorgt schriftelijke opleidingen, waaronder een tot fytotherapeut, herborist, bachbloesemtherapeut en natuurgeneeskundigtherapeut.

Vorm: Schriftelijke cursus, bestaande uit 12-24 zendin­gen van 43 blz. Met studievragen. Maandelijks een zen­ding.

Doel: Zelfzorg.

Gerelateerd aan: Zelfstandig.

Niveau/ingangseisen: Geen eisen.

Inhoud: Geschiedenis, galenica, gemmo- en aromathera­pie, voedingssupplementen. Anatomie en pathologie tractusgewijs.

Bevoegdheid docenten: Praktijkervaring.

Aantal docenten: 3.

Certificering: SAGHO certificaat, toelating NOAG en VBAG.

Aantal contacturen: Geen/enkele avondbijeenkomsten per jaar.

Aantal uren zelfstudie: 5-8 uur per week.

Literatuur: Eigen materiaal: 24 zendingen van 43 bladzij­den  
terug naar opleidingen        terug naar start