geneeskruiden    

Platearius 1150
platearius Overgeleverde kennis komt  uit de klassieke oudheid . Griekse boeken werden in Europa met behulp van latijnse vertalingen via een Arabische omweg weer toegankelijk. Gelijktijdig werd  ze verrijkt met de kennis  uit de Islamitische wereld. Deze vertalingen daar werd  in de 11-de eeuw mee begonnen en had als eerste centrum de stad Salerno in Italie. In de volgende eeuw werkte hier ook  Matthaeus Platearius.( Platearius, dat betekent : Van der Straten). Hijt was  arts in Salerno in de  12 de eeuw.. Deze schrijft men het werk De Medicinis Simplicibus  ofwel over de enkelvoudige geneesmiddelen toe. Dit was het belangrijkste en invloedrijkste werk uit Salerno met dit tonderwerp platariusboek

Dit  boek is te vinden in de Russische nationaale bibliotheek in St Petersburg. Het is een boek met wonderbare prachtige afbeeldingen. ook is het een belanrijk werk omdat het de  hele Europese kennis van alle substanties van de de drie rijken der natuur weergeeft die gebruikt werden om ziekten te genezen of  te behandelen
 
Toelichting:
Ook was er de School van Salerno, een van de eerste instituten die in de Middeleeuwen, waar medisch onderricht gegeven werd, deze school was voor een deel ook toegankelijk voor vrouwen, wat uniek was voor deze tijd. In Salerno werd een kruidenboek samengesteld door Mattheus Platearius, het boek genaamd Liberde Simplici Medicina (midden van de 12e eeuw), een ander in Salerno geschreven boek was Regimen Sanitatis Salern door Arnold van Villa Nova, een Catalaan. Deze beide werken hadden een grote invloed in de Middeleeuwen. Door de kruistochten raakte men in Noord-Europa bekend met de Arabische geneeskunst en de werken van de Arabische artsen werden vertaald in het Latijn, indirect kwam men toen ook weer in aanraking met de geneeskunst en de kruidenkennis uit de klassieke oudheid.
terug naar overzicht