geneeskruiden    
           
Dioscorides 50      
dioscorides Pedanus Dioscorides, Griekse botanicus, leefde om het midden van de eerste eeuw onzer jaartelling. Hij was een Grieks geneesheer uit de eerste eeuw en werkte in de legers van Nero. Hij reisde daardoor veel en kwam in Klein Azië, Griekenland, Gallië, Italië en Spanje.Hij bestudeerde honderden planten.Hij beschrijft hoe ze moeten worden
geoogst, bereid, gedoseerd en bewaard. verzamelde hij gegevens en rangschikte als eerste zijn plantengegevens systematisch. Zijn grote werk De materia medica libri quinquei. Over geneeskundlge zaken (kruiden) in vjjf hoeken. Van een Weens handschrift, dat deze wetenschap gedeeltelijk heeft overgeleverd bracht de uitgever Sijthof te Leiden een schitterende reproductie (1906)De materia medica werd algemeen gebruikt tot de Renaissance toe en soms ook nog wel veel ltot in de vorige eeuw.
                                  
terug naar overzicht