Geneeskruiden
oma

omavolk


Oma is bezorgd voor alle kinderen
niks is het, dat hen mag hinderen.
Bij alle kwaaltjes geeft ze raad
en is dan met  haar  middeltjes paraat.
Eeuwenlang al, behoort ze tot de vrouwen,
waar men stevig  op kan bouwen

--------OMA--------
  


 Een moeder was door de eeuwen heen altijd diegene die thuis voor het eten zorgde, vaak met kruiden toebereid. Ze was altijd de eerst aanspreekbare figuur bij alle problemen thuis. Ze spande zich altijd in om de gezinsleden gezond te houden. Logisch dat bij ziekte ook zij vaak de eerste persoon was die de zieke verzorgde en van eten en drinken voorzag. Hierbij maakte ze gebruik van de kennis die ze bezat van  geneeskruiden. Vaak was die kennis haar weer bijgebracht door hààr moeder,  OMA dus. Door de hogere leeftijd ,had ze meer ervaring en was  OMA de meest wijze vrouw . Sommige OMA'S  bleken zoveel succes te hebben bij het genezen van kwaaltjes dat ze een bepaald aanzien uitstraalden die de omgeving te boven ging. Betrouwbaarheid, wijsheid, en leeftijd maakte haar tot toeverlaat voor alle mensen met problemen en gezondheidsklachten. Dat ook dat idee nog steeds waarde heeft is te zien aan het aantal boeken waarbij , OMA of GROOTMOEDER als deskundige wordt genoemd.

                                                        In mijn verzameling boeken komen o.a  voor
Oma  geeft raad                                                         van Wieringa Elisabeth
OMA weet het beter                                                  van Eveline kalckhoven smit
OMA weet het nog steeds beter                                vaneveline kalckhoven smit
OMA weet raad                                                          van Monique van de Mey
OMA zei altijd                                                            van Mellor Isha 
OMA'S gezondheidsgids                                            van Kordel Lelord
OMA'S gezondheidstips                                             van Monique van der Mey
Vraag het OMA                                                          van M Grubert
Wenken uit OMA'S tuin                                             van Boland
Beproefde geneesmidd. uit GROOTMOEDERS tuin  van Jan de Vries
Uit GROOTMOEDERS kruidenkast                            van Jean Palaseu
 terug naar overzicht  terug naar startpagina