Geneeskruiden
monnik

monnikschrijft
Monniken dienden vooral de Heer
goede werken doen,  strekten HEM tot eer
De zorg voor  mensen ,dat was zo'n  werk
mensen verplegen en verzorgen tot eer der kerk
Kruiden uit eigen kloostertuin maakten hen gezond
en menigeen was het, die zo 't geloof hervond

       monnik                      -------kloostertuinen zijn er nog steeds------
 
In de eerste helft van de Middeleeuwen kwamen in europa, onder invloed van het Christendom , geneeskunde en farmacie in handen van de geestelijken. In de kloosters werden boeken van geleerden uit de oudheid door monniken gekopieerd. Dit werd gedaan door monniken die tevens één van de 7 werken van barmhartigheid, namelijk het troosten en verzorgen van zieken in de praktijk brachten. Het beroemde klooster op de Monte Casino in Italië, dat in het jaar 529 door Sint Benedictus werd gesticht, had een speciale aanbouw waar zieken werden verpleegd. In 820 had het Zwitserse klooster te Snakt Gallen een ziekenhuis met een grote geneeskruidentuin, de zogenaamde "herbularius", gelegen naast het verblijf van de dokter en bij de apotheek. Dat de farmacie nauw verbonden was met religie blijkt uit de namen van de diverse preparaten als "Zalf van de Apostelen" en "Pleister van de gratie Gods". Naar het voorbeeld in Sankt Gallen is in Nederland in het openluchtmuseum te Arnhem een kloostertuin ingericht. Ook in de kruidhof te Buitenpost is naar hetzelfde idee een kloostertuin ingericht.
In ons land kan men in het Benedictijnenklooster, de abdij van Egmond, sporen van oude geneesmiddelen terugvinden. In een van de 4 tuinen die speciaal bestemd was voor het ziekenverblijf werden, zoals uit grondmonsters is aangetoond, geneeskruiden gekweekt. Men heeft zaad gevonden van de kerstroos (helleborus niger) ,een plant die in de oude geneeskunde onder de naam "zwarte nieswortel"een grote rol speelde als niespoeder en purgeermiddel. Ook werd ze als pijnstiller gebruikt. Ook zijn er diverse andere kloosters in Nederland waar sporen van de kruidengeneeskunst te vinden zijn.zoals b.v. het Cisterciënklooster te Aduard te Groningen, het klooster van Sint-Ursula of der Elfduizend Maagden te Warmond, het Minderbroederkloostert te Amsterdam enz.

KNEIPP'S HUISAPOTHEEK    GEURINK HAJO VERTALER    DELTAS    4,54    521    9024369304    Hierin staan beschreven de unieke geneeskrachtige remedies op basis van kruiden, theeen, olien en poeders van Sebastian Kneipp    8    APO
HILDEGARD VON BINGEN    BERCKEN LOUIS VAN DEN    ANKH-HERMES    6,81    720    9020281178    Een verhaal over het leven van deze non. Haar leven, mystiek, muziek en haar geneeswijzen passeren in dit boek de revu.    8    FYT
HILDEGARD VON BINGEN, KLEIN LEERBOE    JONG MIEKE DE    KOK KAMPEN    5    1600    9024292638    Een leerboekje over het leven van de heilige hildegard van bingen. Haar chronologische lijn met stappen die ze maakt    8    MAG
KNEIPPKUUR IN DE PRAKTIJK    KUPPE K.O.    RIVIERE & VOORHOE    4,54    138    9060844742    Naast de waterbehandelingen worden in dit boek ook diverse kruidenmiddelen voor de diverse aandoeningen aangegeven    8    MON
TROOST DER ZIEKEN druk 4 en druk 6    ALOYISIUS BROEDER    SCHORS AMSTERDAM    9,08    303    9063780249    De schrijver was leerling van Pastoor Kneipp. Hij had een eigen kruidengeneeskundige praktijk. Op aandrang van anderen heeft deze broeder alles op papier gezet.    20    MON
UNIVERSELE GEN.K  VAN HILDEGARD V.    BERCKEN LOUIS A.M VAN DEN    ANKH-HERMES    2    1398    9020243217    De mystieke non Hildegard von Bingen (1 098- I 179) genoot grote bekendheid door haar geneeskundige, politieke en psychologische inzichten. Dit boek gaat over de geneeskunde van deze beroemde mystica. Het wil op eenvoudige wijze vertellen van de genezinge    6    MON
MONNIK SAN MARTIN DE PORRAS    KLAPPE JILL O.P    KOK KAMPEN    4    1649    9024260035    Dit is het boekje met het verhaal over de monnik die ik  als beeld heb op mijn hobbykamer    10    WET

In mijn verzameling komen o.a de volgende boeken hierover

KNEIPP'S HUISAPOTHEEK GEURINK HAJO VERTALER DELTAS 9024369304 Hierin staan beschreven de     unieke geneeskrachtige remedies op basis van kruiden, theeen, olien en poeders van Sebastian Kneipp
HILDEGARD VON BINGEN BERCKEN LOUIS VAN DEN ANKH-HERMES 9020281178 Een verhaal over het leven van deze non. Haar leven, mystiek, muziek en haar geneeswijzen passeren in dit boek de revu.
HILDEGARD VON BINGEN, KLEIN LEERBOE JONG MIEKE DE KOK KAMPEN 9024292638 Een leerboekje over het leven van de heilige hildegard van bingen. Haar chronologische lijn met stappen die ze maakt
KNEIPPKUUR IN DE PRAKTIJK KUPPE K.O. RIVIERE & VOORHOE 9060844742 Naast de waterbehandelingen worden in dit boek ook diverse kruidenmiddelen voor de diverse aandoeningen aangegeven
TROOST DER ZIEKEN druk 4 en druk 6 ALOYISIUS BROEDER SCHORS AMSTERDAM 9063780249 De schrijver was leerling van Pastoor Kneipp. Hij had een eigen kruidengeneeskundige praktijk. Op aandrang van anderen heeft deze broeder alles op papier gezet.
UNIVERSELE GEN.K  VAN HILDEGARD V. BERCKEN LOUIS A.M VAN DEN ANKH-HERMES 9020243217 De mystieke non Hildegard von Bingen (1 098- I 179) genoot grote bekendheid door haar geneeskundige, politieke en psychologische inzichten. Dit boek gaat over de geneeskunde van deze beroemde mystica. Het wil op eenvoudige wijze vertellen van de genezinge
MONNIK SAN MARTIN DE PORRAS KLAPPE JILL O.P KOK KAMPEN 9024260035 Dit is het boekje met het verhaal over de monnik die ik  als beeld heb op mijn hobbykamer


terug naar overzicht  terug naar startpagina