Geneeskruiden
gras-therapie

  ook wel genoemd:  iatrosofie

De grastherapie is een therapie die nogal eens in opspraak is doordat deze therapie misbruikt wordt door kwakzalvers die beloven dat deze therapie kanker geneest.
.
Er wordt behandelt door het voorschrijven medicamenten die bestaan uit grassap . meestal tarwegras in het Duits Weizengras genoemd.

Het gaat dan om de inwerking op het lichaam van het chlorofylsap waarnaar studies omstreeks 1945 werden uitgevoerd. maar die hierna , door de opkomst van vele chemische geneesmiddelen, uit de belangstellingssfeer zijn verdwenen.
In de geheimarchieven van het Vaticaan ontdekte prof.Dr. E.B.Székely het vredesevangelie van de Essenen, een spirituele levensgemeenschap van voornamelijk joodse schriftgeleerden ten tijde van Jezus Christus.
Elias, Johannes de doper en Jozef en Maria waren aanhangers van deze gemeenschap. Men neemt aan dat Jezus was opgenomen in deze groep van de Essenen.Hun was het gebruik van tarwegras reeds bekend..
 Jezus heeft nawijsbaar deze kennis uitvoerig aan zijn leerlingen doorgegeven met de volgende woorden:
Hier is het geheim, o zonen van het licht, hier in dit eenvoudige gras. Hier is het trefpunt van de moeder aarde ( voedingsstoffen in de vorm van enzymen, vitaminen en mineralen en proteïnes) en het hemelwater.( zonne-energie in de vorm van chlorofyl) Hier is de stroom van het leven die de totale schepping heeft voortgebracht.
Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de volgende  mineralen in het tarwegras aanwezig zijn: A - Retinol      B 1 - Thiamin    B2, - Riboflavin     B3 - Niacin   B6 - Pyrodoxin BI2-Cobalamin      C - Ascorbin     D - Calciferol  , E - Tocopherol      H - Biotin foliumzuren en Pantothensaure. 
Ook de volgende mineralen zijn erin aanwezig: Calcium Fosfor Kalium, magnesium, ijzer, mangaan selenium Natrium Zink Jodium  Zwavel koper, kobalt en nog  75 verdere mineralen en sporenelementen.
De volgend aminozuren blijken erin voor te komen  Lysine   Histidin  Arginin   Aspartinzuur  Threonin':- Glutaminzuren, Prolin  Glycine Alanin  Valin':- Tyrosin  Isoleucin  Leucin'  Tyrosin Phenylanalin,  Methionin'    Cystin     Tryptophan     Amidin. 
Medisch gebruik: Door het innemen van de gemalen pulp van tarwegras wordt de funktie van de schildklier genormaliseerd. Dit is een belangrijk iets voor de bestrijding van overgewicht, spijsverteringsstoornissen en een veeltal van andere aandoeningen.

Medisch gebruik: Het bevordert de vruchtbaarheid van de zaadcellen van mannen en doet hun aantal daarvan verhogen.

Medisch gebruik:Tarwegras naast de slaapplaats opgezet verhoogt het zuurstofgehalte, maakt een positief straalveld met negatieve ionen en kan zo een gezinde slaap bevorderen

Medisch gebruik: Bij alle vormen van huidaandoeningen geeft het verlichting als men de uitgeperste pulp drinkt en de pulp op de aangedane plaatsen oplegt. Men moet alle 2 uur het kompres vernieuwen.
Medisch gebruik: Bij inwendig gebruik is het sap bloedreinigend en bloedvormend.
Medisch gebruik: Het blijkt dat het immuunsysteem wordt versterkt door het gebruik van grassappen.

Medisch gebruik: In Maart  1984 verscheen een artikel van een Dr. Robinson over voeding en kanker met als spectaculair resultaat: Onverhitte levensmiddelen verminderen de kans op kanker met 75% en.... tarwegras vermindert de kans op kanker met 95%........
 terug naar overzicht   terug naar startpagina