Geneeskruiden
                                               magie

           magieboek

 magie en kruiden

Er zijn zeer vele rituelen met behulp van kruiden. Men denke maar eens aan de term "lauweren"  oogsten, een palmtakje voor het wijden gebruiken, met kerst een dennenboom zetten, de lotushouding aannemen enz. Vaak zijn dit soort rituelen bij hele volksstammen met een soort tovenarij en geesten oproepen, of bezweren verbonden. Men maakt het onderscheid zwarte magie en witte magie. Witte magie is in aanzien en dient om mensen te helpen.De natuur heeft nog heel wat verborgen of "occulte "krachten voor ons. Wat een magiër probeert te doen is dat verborgen terrein te onderzoeken en de geheimen ervan bloot te leggen. Occultisten werden vroeger ook wel wijze vrouwen, heksen en tovenaars genoemd. Ze deden hun werk in het geheim want ze werden zonder genade vervolgd. Die vervolging was meestal het werk van geestelijken die handelden uit angst, hebzucht, jaloezie en haat. Toch mocht hun oordeel niet in twijfel worden getrokken. In de 17 de eeuw waren er toch echter velen van overtuigd dat de natuur "levend" was. Ze geloofden dat de ziel, de geest en het lichaam op alle niveaus van de schepping met elkaar verbonden waren. 

Dit is nu nog steeds de basis van de moderne magie. Door een magisch ritueel wordt namelijk bevestigd dat wat men heel graag wil. Vaak worden hier kaarsen bij gebruikt. Deze geven een zachte natuurlijke verlichting waardoor een ontvankelijke sfeer gecreëerd wordt. Kruiden en etherische oliën zijn van wezenlijk belang bij vele bezweringen. Voor waarzeggingen werden vooral gebruikt de alruin, omdat hiervan de wortel op een mens lijkt. De andere was de Amerikaanse toverhazelaar die tot vandaag aan toe wordt gebruikt om een wichelroede te maken.

Reeds in allervroegste tijden werden magische eigenschappen vooral aan vrouwen toegeschreven. de vrouw, en niet de man had als taak geneeskrachtige kruiden te verzamelen en er geneesmiddelen van te bereiden. Alle  toverkunsten verwierven vrouwen door ervaring. De verbeeldingskracht van vrouwen is groter dan die van de man en reeds in de oudste beschavingen erkende men met eerbied haar sacrale krachten en haar vermogen de toekomst te voorspellen. De vrouwen waren priesteressen en waarzegsters. Uit een mengeling van deze opvatting is de hekserij ontstaan. Fantasie, overlevering, kennis van geneeskrachtige kruiden , armoe alleen zijn en/of luiheid bestempelden oude vrouwen al gauw tot heks

terug naar overzicht      terug naar startpagina