Geneeskruiden
                                         geheimen
 geheimtaal


Geheime kennis van kruiden      

  Mensen hielden in het verleden vaak de samenstelling van de plantaardige recepten geheim. Dit  vergrootte vaak hun aanzien

 


Weggedoken in duisternis , begiftigd met mysterieuze krachten, boezemen tovenaars vrees in en dwingen respect af. Gebruik maken van telepathie, helderziendheid, hypnose en  vergif wekt de macht van de suggestie en onderworpenheid angst op  voor betovering en  voor de ellendige toestand waarin de  ongelukkige slachtoffers vaak achterblijven.

Kennis is macht, is absoluut geen kreet van deze tijd. In het verleden was dit nog meer dan nu, een grote waarheid. Vaak waren het dorpsoudsten, medicijnmannen en geestelijk leiders die een grote overgeleverde kennis van geneesmiddelen , waaronder vooral geneeskruiden,  bezaten. Ze genoten groot aanzien in hun omgeving en dat streelde hun zeer. Om dit te behouden en niet kwijt te raken hield men die kennis voor zichzelf. Pas als men oud was nam men een leerling aan om die kennis over te dragen. Ook was die kennis ten nutte te maken door allerlei brouwsels en zalven te verkopen. Dit kwam voor in alle geledingen. Alle voorschriften voor kruidengeneesmiddelen waren tot het eind van de middeleeuwen in het Latijn. Deze waren dus allen toegankelijk door geletterden. De Engelsman John Gerard heeft een vertaling van zo'n voorschriftenboek in de volkstaal Engels uitgegeven. Dit werd hem door collega's en andere notabelen zeer kwalijk genomen. Het gewone volk kon nu rechtstreeks kennis nemen van de tot dan toe, in het Latijn geschreven kennis. De laatste jaren verkoopt goed alles waar geheim op staat. Bijvoorbeeld "De geheime recepten van Nostradamus" en "de geheime recepten der zigeuners en ook   "Chinese kruidengeheimen" enz. Helaas blijven er zo steeds minder geheimen over om te openbaren.

erug naar startpagina       terug naar startpagina