Geneeskruiden

 kwakzalversmiddelen


St. Germain-thee

Eén van de slimste avonturiers was de Graaf van St. Germain ,een beroemd alchemist, die fabelachtig rijk heette te zijn. Hij wás algemeen begaafd; hij kon zingen, viool spelen en acteren. Hij vond een onfeilbare verjongingskuur uit, die een oude vrouw weer jong kou maken, en een levenselixer, dat het leven kon verlengen. De St. Ger- main-thee is nog bekend; het werkzame bestanddeel er van zijn de sennebladeren, die al lang als rniddel tegen verstopping in de ingewanden gebruikt werden. Hij reisde rond in vele landen, ook wel onder andere, maar steeds adellijke, namen. Hij heeft nog in een hotel in Den Haag gelogeerd cn daar  séances gegeven. .


mummiepoeder

Poeder. van mummies stond, als middel tegen allerlei inwendige ziekten, in hoog aanzien. Van Frans de eerste Koning van Frankrijk, Wordt verteld, dat hij altijd wat van dat poeder 'in eer  gouden doosje bij zich dróeg, en dat was in de eerste helft van de 16e eeuw, toen het Franse hof het middelpunt van wetenschap en kunst was.

mensenvet

Aan mensenvet werd lange tijd een genezende invloed toegekend hij allerlei gebreken. De beul of scherprechter verkocht het; hij beschikte over de lichamen van door de strop gewurgden of van andere misdadigers, die door het rad of het zwaard ter dood waren gebracht.

Arcanum

 In de 13e en 14e eeuw, en ook nog wel later, zochten de Alchimisten naar de Steen der Wijzen, naar het middel om uit onedele metalen goud te mak en, naar het Arcanum, het preparaat van geheime samenstelling, dat een wondere werking zou hebben, het universele middel tegen alle mogelijke kwalen, en naar het Drinkbare Goud, dat alle ziekten zou genezen, verjonging zou brengen en verlenging van het leven.

Haarlemmer olie

Een van ouds bekend middel is de haarlemmer olie. Het werkende bestanddeel is terpentijn, een lang niet onschuldig medicament. Vroeger, en nu  nog wel, kon men op een landweg de sjofele oliekoop "tegenkomen, die met zijn marsje Op zijn rug van dorp tot dorp sjokte en daar huis aan  huis aanbelde, om zijn knopen, garen en hand, zijn spiegeltjes en haarkammetjes en zijn flesjes met Haarlemmerolie te verkopen.

Haarlemmerolie is een mengsel van raapolie, terpentijn en zwavel  Het werd toen aanbevolen in godsdienstige termen: "Haarlemmerolie is een wonder voor goedwilligen en de genade des Allerhoogsten heeft zich daarin wonderbaarlijk geopenbaard".

 "Gehoorolie van Chop",

De olie bestond uit  olijfolie met cajoepoetolie, en zou doofheid genezen. 

Revalenta arabica", meel van bonen en linzen, gemengd met wat maïsmeel of gersten meel, enigszins gekruid, zou een wonderlijke geneeskracht"hebben en "borst- en maagkwalen, koorts, maagkramp, hoest, koliek, stuipen, graveel, maagkanker, tering, reumatische aandoening, griep en vele andere ziekten spoedig en zeker genezen". -
Druivenborsthoning ,

 suiker opgelost in kokend zou kinkhoest genezen en men kreeg onmiddellijke afwending van het gevaar bij levensgevaarlijke hoest bij kinderen

Sequaholie

In ons eigen land hadden wij Sequah. Hij heette  Davenport, of misschien nog wel anders, maar iedereen noemde hem Sequah. Hij vertegenwoordigde- de Amerikaanse "Sequah Company". "Sequah komt, Sequah komt". In een rijtuig, bespannen met 4 paarden, rijdt hij door de stad naar zijn hotel. En als hij 's avonds wil rijden naar d e zaal, waar hij zal optreden, dan spannen de studenten de paarden af of trekken zelf de koets. Zo is het gebeurd in de stad, waal. Boerhaave eens zijn lessen in de geneeskunst gaf. Hij komt op het toneel. Een slanke, lenige jonge man, met een brede Mexicaanse hoed .Sequah is een aantrekkelijke verschijning op het podium. De patiënten worden achter het toneel door Sequah met olie gemasseerd; de muziek maakt onderwijl een oorverdovend lawaai. Dan komen ze in het volle licht terug; zij dansen of maken onbeholpen sprongetjes door Sequah gesteund, terwijl de muziek schettert, en het publiek in de zaal klapt en juicht. De volgende dag zijn de volgende dag zijn de acteurs  van de vorige avond weer even stijf als voordien. Toch werd Sequah, bij zijn tocht door ons land, door velen bewonderd. Zijn portret prijkte in de winkels. Sequah was populair. De jongens op straat zongen: "Heb je pijn in je benen, Heb je reumatiek, Ga naar Sequah henen: Hij geneest je met muziek". Sequah vertrok. Nog een tijd lang kon men de Sequah-olie kopen. Later vroeg niemand er meer om. Men zegt, dat ook Sequah arm gestorven is.


pinkpillen

Een drogist in een klein stadje in Canada verkocht gewone staalpillen onder de naam "Dr William's Pinkpillen", een fantasienaam; de uitvinder werd multimiljonair. Als goedbedoelde, maar wat dubbelzinnig uitgedrukte aanbeveling kon men lezen: "Het verheugt mij u te zeggen, dat uwe Pinkpillen een eind aan mijn ongelukkige leven hebben gemaakt".

 

Dr. Airy's Natuurgeneeswijze

Een Duitser, Richter, noemde zich Doctor Rich ter; hij had de Christusorde van Portugal en de Nischan Ifichar-Orde van den Bey van Tunis; hij was hofleverancier van de Koning van Portugal en van de Koning van Italië. Tenminste, dat stond in het boek, dat Richter, vroeger kousenfabrikant, uitgaf en waarin hij Dr. Airy's Natuurgeneeswij ze behandelde. Een "belangrijk populair werk"met een alphabetische lijst van 180 kwalen. De leuzen werden steeds pakkend gekozen: Wordt gezond en proef het leven "; Uw lichaam is de tempel, waarin de Godheid wil wonen, doch alleen als het van ziektestof is bevrijd

enige andere kwakzalversmiddelen
Maag- en hoofdpijnpoeders van Dokter Forster
tonic Labardy
Amerikaans plantenmiddel van Muller
Stopbonbons van J Lutger te Herford
Electro-homeopatische middelen van graaf Matter
Kloosterhoning
nicholson geconcentreerd product
Aambeienzalf van broeder Benedictus
loedzalf van Eilers
Obat satoe
croup-poeder  
odium medaillon   t
jodiumzooltje
breukzalf van Twist 
Nuyenspoeder tegen nierstenen
Nobline siroop
terug naar overzicht  terug naar startpagina