wholefood

Wholefood in zijn eenvoudigste betekenis is voedsel in natuurlijke, levende toestand en omvat fruit groenten. graansoorten en eetbare zaden. Binnen het kader van dit boek is er een verdere indeling: het moet órganisch'gekweekt worden, dus zonder hulp van het merendeel van de kunstmestsoorten en vrij van pesticiden en onkruidverdelgers. Omstreeks 1950  was het begrip wholefood nieuw. Wat er onlangs grote aandacht op vestigde, was de invloed van fabriekslandbouw en voedingstechnologie in geïndustrialiseerde landen en in het bijzonder het gebruik van chemische verstuivingen, kunstmest en  voedseltoevoegingen, die hetzij ter groeistimulering werken, hetzij ter bewaring, kleuring en aromatisering van voedsel. Men weet dat veel van de gebruikte chemicaliën dodelijk zijn voor planten en voor menselijk leven. De theorie dat slechts zeer geringe doses door de gebruiker worden opgenomen, is in strijd met de bekende cumulatieve effécten van zulke vergiften Het ene chemische toevoegsel is vanwege zijn toxische werking dus niet verboden, of een ander wordt weer aan de lijst toegevoegd. Naast wholefoods als fruit, groenten en noten, die rauw geconsumeerd worden is er een tweede categorie, die moet worden bewerkt, zoals tarwe en suiker. Bijvoorbeeld: wanneer tarwe natuurlijk wordt gekweekt en daarna verpulverd, is een bloemsoort die de vitale tarwekiem bevat het resultaat, terwijl voldoende vezelig materiaal (zemelen) is verwijderd om het smakelijk en verteerbaar te maken. Het Uitmalingspercentage is dan rond 80/85~" wat betekent dar uit 50 Kg  tarwe 42,5 KG bloem wordt gewonnen.

terug naar overzicht