Waerland-dieet  

  Are Waerland  had nogal een l moeilijke start in het leven. Hij werd als klein nietig sukkeltje aan het einde van de vorige eeuw uit Fins-Zweedse ouders geboren. Zijn kinderjaren werden gekenmerkt door ontelbaar veel ziekteperioden Waerland leed zelf ernstig onder dit tekort aan mogelijkheden tengevolge van lichamelijke zwakte. Als zeventienjarige tracht hij verbetering in zijn toestand te brengen door radicaal op te houden met het gebruik van alle genotsmiddelen. Desondanks brengt een acute ingewandsziekte de twintigjarige filosofie student Are Waerland zowat aan de rand van het graf. Maar Are herstelt wonder boven wonder en neemt dan het kloeke besluit om zijn leven drastisch te wijzigen. Op advies van vrienden probeert hij het met de lacto-vegetarische voeding in de meest strenge versie. Niet alleen vlees, vis en ei maar ook zout, suiker en specerijen waren voortaan taboe voor Are Waerland die het overigens ook over een andere studieboeg gooide. Hij verruilde de studie  filosofie voor die van de medische wetenschappen en vestigde zich hiertoe in Londen. Are Waerland meende nog maar enkele jaren te zullen leven en wilde die luttele jaren besteden met het oplossen ,van het raadsel "ziekte", waarmee hij al zo vaak geconfronteerd was. De remedie tegen al deze kwalen moeten we, naar de mening van Waerland, dan ook niet zoeken in het

bestrijden van de kwaal, maar in het wegnemen van de oorzaak ervan, te weten een tegennatuurlijke voedingswijze, De Waetlandvoeding, waaraan men pas na uitgebreide en nauw keurig uitgestippelde vastenkuren mag beginnen, is dan ook even rijk aan natuurlijke producten als arm aan kunstmatig behandelde voedingsmiddelen. Ze is in haar totaliteit weinig aantrekkelijk, n6ch smakelijk in de ogen van de verwende Westerse mens, maar ze heeft, getuige de vele patiëntenverslagen, tallozen weer op de been geholpen. De Waerlandvoeding gaat hij alle producten uiteraard uit van het feit dat deze zonder kunst en vliegwerk gekweekt moeten zijn. Biologische dynamisch of andere biologisch gekweekte producten zijn altijd te verkiezen hoven de met gifstoffen behandelde standaard tuin- en land- bouwgewassen. Verder wordt er in de Waerlandvoeding bijzonder veel aandacht besteed aan de simpele aardappel, een gewas dat in veel andere gezondheidseisen nogal stiefmoederlijk bedeeld wordt. Zo vervangt Waerland bijvoorbeeld de smakelijke en hoofdzakelijk van graan bereide muesli van Bircher Benner door zijn ochtenddrank Excelsior. Een wat hoogdravende naam voor een aftreksel van ongeschilde aardappels, wortels en selderijknollen. Alle Waerlandvolgelingen beginnen hun dag met een flink glas van deze drank,  die vooral rijk is aan uit de aardappel afkomstige zouten. Ook het te lang koken van groente en knollen wordt om dezelfde reden door Waerland ontraden.

terug naar overzicht