Passwater-dieet
De tien hoofdoorzaken van kanker zijn: l. Roken 2. Industriële verontreinigende stoffen 3. Overmatig zonlicht en röntgenstralen 4. Insectenverdelgende middelen, dierlijke groeihormonen en toevoegingen aan het voedsel 5. Watervervuiling, overmatig chloor, chloorsamenstellingen en fluor in het drinkwater 6- Ondervoeding en gebrek aan vezels in het voedsel 7. Luchtvervuiling 8. Hoog alcoholgebruik 9. Sommige middelen die als geneesmiddel beschouwd worden 10. Negatieve of onderdrukte gevoelens en houdingen  tegen kanker werkzaam

 Dr. Passwater bespreekt als eerste  vitamine A niet omdat het de eer in alfabetische volgorde is, maar omdat het de belangrijkste is bij het zich beschermen tegen kanker. Eindelijk, na tientallen jaren van onderzoek, dat deze uitspraak ondersteunt, beseft men de waarde van vitamine A bij het voorkomen en wellicht genezen van kanker. 
Het  is aangetoond dat vitamine C een preventieve werking tegen kanker heeft en de voortzetting en verspreiding van kankerachtige cellen vertraagt bij dieren,Ook is in onderzoeken met controlegroepen aangetoond, dat vitamine C (ascorbinezuur) een aantal kankerpatiënten in hun laatste fase helpt bij hun genezing en ook een preventieve werking heeft. Vitamine C heeft net als vitamine A verschillende soorten effecten om kanker te voorkomen of onder controle te kunnen krijgen. Vitamine C versterkt het weerstandsvermogen tegen kanker in het lichaam door het doelmatig Functioneren van het immuniteitsstelsel, dat kankercellen vernietigt, te vergroten en omdat ze een intercellulaire stof, een 'basisstof, versterkt, waardoor kankercel en zich moeilijker kunnen voortplanten en verspreiden. 0 Ook beschermt vitamine C ons tegen sommige kanker veroorzakend- chemische stoffen, als nitrieten (nitrosaminen), en ontkracht ze de giftigheid van andere kankerverwekkende sto6en. 
Er is aangetoond dat vitamine E verschillende soorten kanker. die worden veroorzaakt door de vele chemische stoffen in ons milieu, helpt voorkomen. Dit is belangrijk omdat, zoals in voorafgaande hoofdstukken is besproken, de geleerden schatten dat 80 tot 95 procent van de bij de mens voorkomende soorten kanker wordt veroorzaakt door de chemische kankerverwekkers in ons milieu. 
Selenium helpt ons te beschermen tegen kanker, hartziekte en het op tamelijk jonge leeftijd intreden van het verouderingsproces. Onderzoekingen in m In laboratoria hadden aan - getoond dat selenium een van de belangrijkste ingrediënten was van de  samenstellingen die voorkwamen dat mijn proefdieren kanker kregen door chemische stoffen die bekend staan als kankerverwekkend, en verder verlengde het de levensduur van muizen bij andere proeven, omdat het proces van ouder worden werd afgeremd. 
Het vitamine B-complex vervult een belangrijke functie bij het verhogen van de eetlust (kankerpatiënten hebben een geringe eetlust), het voorkomen van een gevoel van neerslachtigheid en het helpen ontgiftigen van medicijnen. Deze vitaminen beschermen tegen kanker en wel voornamelijk door hun ontgiftiging van kankerverwekkende chemische stoffen~het in stand houden van de zuurstof- wisseling en het stimuleren van de immuniteitsreactie. 
Het belang van mineralen als potassium bijvoorbeeld . Een collega van mij, Dr. A. Keith Brewer, heeft geconstateerd dat kankercellen merkbaar potassium eten; en wat zelfs nog belangrijker is, hij heeft ook ontdekt dat een aan vulling met potassium het alkalisch gehalte van de cel verhoogde, waardoor kankercellen afstierven. 
Het komt erop neer dat men de kanker wil bestrijden , tegengaan, en zelfs genezen met vitaminen en mineralen. Daarop zijn al zijn voedingsadviezen gebaseerd

terug naar overzicht