Mazdaznan

Mazdaznan   is een godsdienstige beweging die rond de eeuwwisseling door Otoman Zar Adusht Hanish, wiens eigenlijke naam Otto Hanisch luidt, gesticht werd. Otto Hanisch werd in december van het jaar 1 844 in Polen geboren  studeerde voor arts en kwam tijdens zijn zwerftochten over de wereld in contact met de Zend-stammen in Centraal Azië. Daar leerde hij de leer van Zarathoestra kennen en kwam hij zo diep onder de indruk van deze Oosterse filosofie, dat hij besloot om deze aan te passen aan de eisen van deze tijd. De Mazdaznanleer is dan ook veel meer dan een voedingsleer. Ze omvat onder andere ook een ademhalingsleer omdat de adem als de drager van de geest beschouwd wordt, evenals een leer in lichaamsverzorging. Dr. O. Z. A Hanish, die zijn leven na 1900 in dienst stelde van de verspreiding van deze leer, overleed in 1936 in Los Angeles. De voeding heeft fin die zin twee taken te vervullen. Aan de ene kant moet ze door verbranding voor voldoende lichaamswarmte zorgen, aan de andere kant moet ze de cellenstaat van het lichaam onderhouden en steeds weer opnieuw opbouwen. Voor deze tweede taak zijn de zonne-energieën uit de voedingsmiddelen onmisbaar. Verder moet de voeding volgens de Mazdaznanleer aan een aantal belangrijke grondprincipes voldoen. 

De voeding moet in overeenstemming zijn met de leeftijd 

De voeding moet aan de jaargetijden aangepast zijn

 De voeding moet een harmoniserende werking heb hen 

De voeding moet aangepast zijn aan het temperament

 De voedingsmiddelen moeten op de juiste wijze gecombineerd worden

 Indien gekookte groenten gebruikt worden, dan moeten deze op de juiste wijze gekookt worden 

terug naar overzicht