Macrobiotiek

Het woord macrobiotiek is samengesteld uit de Griekse woorden makros = lang-groot en bios = leven. Makrobiotiek is dan ook de kunst om tot een groot en lang, dat wil zeggen volwaardig leven te komen. Dit streven is niet nieuw, maar het beeft wel nieuwe inhoud gekregen door het werk van Georges Ohsawa, wiens Japanse naam Nyoiti Sakurazawa luidt. De ideeën van Georges Ohsawa zou men als een versmelting van de oeroude filosofie van het verre Oosten met de nieuwste inzichten op het gebied van de voedingsleer kunnen zien. Georges Ohsawa werd in oktober van het jaar 1893 in Kyoto uit arme ouders geboren.  Georges, die onder armelijke omstandigheden opgroeide, kreeg op zijn zestiende jaar tuberculose en leek ongeneeslijk. Maar Georges wilde, koste wat het kost, in leven blijven en zocht daarom zijn heil bij de Japans-Chinese geneeskunde die op het oeroude Yin en Yang principe gegrondvest is. Hij zocht en vond genezing op deze wijze en besloot daarom, evenals vele grond- leggers van nieuwe voedingssystemen, zijn leven te wijden aan de verbreiding van deze methode. In 1931 verscheen bet eerste boek van zijn hand over het Yin en Yang principe. Binnen de kortste keren was het in vele talen, over de hele wereld te verkrijgen 

Deze dynamische tegenstelling tussen Yin en Yang beheerst elke cel van het lichaam, elk bloedlichaampje, maar ook het totale organisme van de mens en van het hele planetenstelsel Ieder Yin bevat een kern Yang, ieder Yang een Yin kern. Wat houdt dat nu precies in ten aanzien van de menselijke voeding ?Een voeding met een matig overwegend Yang karakter ter zal in onze s treken verhoogde geestelijke en lichamelijke weerstand  teweeg brengen, terwijl een voeding met een overwegend Yin karakter de lichaamstemperatuur zal doen dalen en een blauw-rode gelaatskleur teweeg zal brengen.  Wil men tot een juiste samenstelling van het menu volgens het macrobiotische principe komen, dan zal men de Yin en Yang tendensen van de voornaamste voedingsmiddelen moeten kennen. Deze worden onderscheiden op grond van de volgende kenmerken: 

l. Watergehalte 
2. Kalium-natrium verhouding 
3. Kleur 
4. Groeiwijze 
5. Groeiperiode
6. Groeisnelheid 
7. Standplaats 
Vanuit deze principes komt men tenslotte tot een basisvoeding 

terug naar overzicht