Jarvis-dieet

 
D. C. Jarvis studeerde aan de hogeschool van Burlington voor arts om zich daarna in die zelfde stad te specialiseren als oog-, keel- en neusarts.Hij woonde in een van de dunst bevolkte staten van Amerika. Tengevolge hiervan was de bevolking van de dorpen en gehuchten bij ziekte of ongeval dan ook op eigen weten en kunnen aangewezen en bloeide er de zogenaamde "volksgeneeskunde"rijker dan waar ook in de USA. Geïnspireerd door deze gunstige ervaringen vanuit de volksgeneesmiddelen uit die streek die vaak doeltreffend bleken ,richtte hij tijdens een artsencongres een studiegroep op, met het doel zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over de volksgeneeskunde te verzamelen..Vijftig leden van deze studiegroep, allen arts, verspreid over de 32 staten van de USA, hebben 20 jaar lang samengewerkt en de door hen gevonden gegevens uit de volksgeneeskunde uitgewisseld..Een deel ervan heeft dokter Jarvis uiteindelijk gebundeld in het boek: Leef lang en gezond, waarbij wel opvalt dat hij het meest geïnspireerd is door de volksgeneeskunde uit zijn eigen geboortestreek. De mensen uit die streek  zoeken genezing bij geneeskrachtige kruiden en voeden zich voornamelijk met van planten en vruchten afkomstige koolhydraten. Eventuele tekorten aan mineralen vullen ze al sedert honderd jaar en langer aan mei het drinken van zelfgemaakte ciderazijn en wat honing. De combinatie van ciderazijn en honing is dan ook het alpha en omega van de Jarviskuur- Deze arts is als het ware bezeten van de krachten die uit zouden gaan van ciderazijn. Deze vinden hun oorsprong in twee ogenschijnlijke tegenstrijdige feiten: de zure reactie enerzijds en het hoge kaliumgehalte anderzijds.

terug naar overzicht