Hay-dieet

 William Howard Hay werd in 1866 geboren in Hartstown, Pennsylvania, Verenigde Staten. Hij was profeet, filosoof, een overtuigde presbyteriaan van Schotse afkomst en van kinds af aan bezeten door één gedachte: arts worden. Hij studeerde later dan ook  af aan de Universiteit van New York op 26 maart 1891. De daarop volgende zestien jaar praktiseerde hij de geneeskunde Hij werd ernstig ziek, kreeg de ziekte van Bright, met hoge bloeddruk, en ten slotte een hartvergroting. Voor die laatste kwaal bestond geen of slechts een heel tijdelijke verlichting in de vorm van medicijnen. Hij dacht dat zijn carrière voorbij was en hem werd door zijn artsen verteld zijn zaken in orde te maken. In het tijdschrift A New Health Era vertelde Dr. Hay hoe deze waarschuwing hem inspireerde tot het behandelen van zijn eigen ziekteverschijnselen. Hij deed dit door élementair te eten', zoals hij het noemde. Hij at álleen die dingen waarvan hij geloofde dat ze door de natuur als voedsel voor de mens waren bestemd, at ze in hun natuurlijke vorm en at niet meer dan hij dacht op een bepaald ogenblik

nodig te hebben.'Tot grote verbazing van Dr. Hay's artsen verdwenen zijn symptomen geleidelijk en na drie maanden voelde hij zich fitter en sterker dan in vele jaren het geval was geweest- Zijn  boodschap in A New Heatth Era was simpel: dat, hoe verschillend onze ziekten ook mogen zijn, er één onderliggende oorzaak is: een verkeerde chemische toestand in het lichaam. Die toestand wordt voortgebracht door de opeenhoping van de zure eindproducten van de spijsvertering en de stofwisseling, in grotere hoeveelheden dan het lichaam kan uitscheiden. Dan ontstaat een toestand die 'nu eens met auto-intoxicatie, dan weer met zuur-autotoxicose, toxemie of zelfvergiftiging wordt aangeduid, of hoe je het maar wilt betitelen.'Dit resulteert in een vermindering van de vitale alkalireserve van het lichaam- wat op zijn beurt weer leidt tot een achteruitgang van de gezondheid.  'De geneeskunde slaat geen acht op deze opeenhoping, schreef Dr. Hay, 'tot zich een ziekte, dat wil zeggen een definitieve pathologie, heeft ontwikkeld.'Hij leerde zijn patiënten dat er vier hoofdoorzaken zijn van de opeenhoping van zure eindproducten: 
- te veel vlees eten 
- een te grote consumptie van geraffineerde koolhydraten, producten van wit meel, geraf6neerde suiker enzovoort; 
- het negeren van de chemische wetten voor zover die van toepassing zijn op het verteren van voedsel; 

-          constipatie. Dr. Haai leerde zijn patiënten ook dat, hoewel veel mensen, vooral -jonge mensen, een tolerantie ontwikkelen voor het combineren van onverenigbaar voedsel, zoals mensen ook een tolerantie opbouwen voor steeds grotere doses giftige stoffen, dit ten koste gaat van hun vitaliteit. Die gevormde tolerantie, waarschuwde hij, is onnatuurlijk. Als er echter lang genoeg voedsel wordt gebruikt in de juiste combi- naties, kan die tolerantie worden weggenomen. Dan, beweerde Dr. Dr. Hay legde er ook de nadruk op dat er nog andere dingen van belang zijn voor de gezondheid zoals frisse lucht, lichaamsbeweging, een dagelijks bad, zon en rust .Pas als geest en lichaam in  harmonie zijn, zal er kans bestaan op een goede geestelijke ontwikkeling; want vergeet niet dat de spirituele mens de eerste mens is, de verstandelijke mens de tweede, en de fysieke de derde. Pas wanneer n en rust. Evenmin vergat hij te wijzen op het belang van de gezondheid voor de geest: '

Het Hay-dieet bestaat uit vijf belangrijke regels: 

l. zetmeel en suiker mogen niet in één maaltijd worden gecombineerd- met eiwitten en zure vruchten; 

2. groenten, sla en fruit moeten het belangrijkste deel van de voeding vormen ; 

3- eiwitten, zetmeel en vetten moeten in kleine hoeveelheden worden gegeten; 

4. alleen volkoren en onbewerkte zetmeelrijke producten mogen worden gebruikt- Al het geraffineerde, bewerkte voedsel is taboe - vooral wit meel en suiker en al het voedsel dat daarmee bereid wordt, evenals intens bewerkte vetten zoals margarine  

5. tussen maaltijden van een verschillend karakter dient een pauze te liggen van minstens vier tot viereneenhalf uur - 

terug naar overzicht