Geneeskruiden      boektitels met beginletter W, X en Y


WAAROM DIEREN GEEN HARTINFARCT KRIJ RATH MATTHIAS MR PUBLISHING 966 9076332029 De wetenschappelijke doorbraak naar de beheersing hart- en vaatziekten. Hartinfarcten en beroertes zijn ziekten, zij worden veroorzaakt door vitaminetekorten. Terwijl heden ten dage nog steeds één op de twee mannen of vrouwen sterft aan een hart- of vaatz
WAAROM HOMEOPATISCHE GENEESKUNDE HUIBERS JAAP ANKH-HERMES 610 9020206028 In dit boekje geeft Jaap Huibers een overzicht van de verschillende benaderingen en richtingen binnen de homeopathie
WAAROM METEEN NAAR DE DOKTER JUHRE WOLFGANG VOORHOEVE J.N. 1027 9029707240 Dit boek is nier alleen voor zieken geschreven, maar evenzeer voor gezonde mensen die graag willen voorkomen dat ze ziek worden. Er staan vele kruidengeneesmiddelen in met toepassingsmanieren
WAAROM REFORMVOEDING WOLFF J DRIEHOEK 37 9060301374 Dit boek brengt u in kennis met de nieuwste inzichten op het gebied der voedingsfysiologie, en hier leert u ook ailes wat u  bijvoorbeeld  over dierlijk en plantaardig vett, over verzadigde en onverzadigde vetzuren over calorieén, vitaminen en de gevaren 
WAT BLOEIT DAAR AICHELE D. THIEME 104 9003946701 Het is een gids en vraagbaken op alle wandelingen door weiden, velden, dreven, bossen enz.Men kan hiermee de kruiden snel herkennen
WAT BOMEN VERTELLEN BUIST GIRBE REGIO TWENTHE 1927 0000000 Een cultuurhistorische wandeling over het arboretum poortbulten in De Lutte.Van de diverse bomen wordt aangegeven hun plaats in de volksgeneeskunst, folklore en mythologie
WAT DE BOMEN VERTELLEN BUIST GIRBE REGIO TWENTE 1641 1995 Er worden 21 bomen in besproken. Hun geneeskrachtige werking, hun mythisch verleden en andere wetenswaardigheden komen er in aan de orde
WAT IS HOMEOPATHIE PLISNIER EMILE BROEL VAN DEN 1008 D/1976/0783/1 Daar waar dit boek zich richt tot de geneesheren zonder ervaring op dit gebied en vooral tot het ontwikkelde publiek, kan het eveneens begrepen worden door iedere leek die zich voor zijn gezondheid interesseert. Zo kan het ook een nieuw domein vol mogelij
WAT IS HOMEOPATHIE VANNIER PIERRE RIVIERE EN VOORHO 1269 9060845978 Het is een korte cursus homeopathie. De geschiedenis, het heden en de toekomst van deze geneesmethode wordt in al zijn aspecten besproken.
WAT JE VER HAALT IS LEKKER GROENTEN EN FRUITBUREAU GROENTE EN FRUITBURE 233 0000000000 Groente en fruitsoorten die vroeger nooit te zien waren liggen thans overal te koop. Door immigranten, vakanties enz. wordt ons assortiment uitgebreid. In dit boek worden alle soorten bekende en vooral vreemde groenten besproken. Recepten alsmede hun voed
WAT KAN IK ZELF DOEN (KANKER)MARETA WELEDA-MEDEWERKERS WELEDA 1575 2004 Deze brochure geeft de verschillende behandelmogelijkheden bij kanker.Er wordt ook een het concept van een integrale kankerbehandeling toegelicht waarin de maretakbehandeling een centrale plaats inneemt. Deze stimuleert niet alleen het zelfgenezend vermog
WAT VOOR TYPE BENT U? KUSSE FRANS HOMEOVISIE 1836 9071669556 Dit boek is geschreven voor iederen die geinteresseerd is in homeopathie.Speciaal over het homeopathisch middel dat ze hebben voorgeschreveb gekregen van hun homeopaat.Vele homeopathische middelen met hu n kenmerkende type zijn in dit boek duidelijk beschreven
WAT ZIJN DE KLACHTEN DEBATS FERDINAND J.M. HOMEOVISIE 1132 9071669092 Femand Debats beantwoordt in dit boek vele vragen rond het consult en de behandeling, zoaIs hij dat al jaren lang in zijn praktijk als homeopathisch arts bij zijn patiënten doet. Een greep uit de ondenverpen: Wat is de kern van de homeopathische geneeskun
WEERSTAND TEGEN ZIEKTEN WEINER KOSMOS UTRECHT 311 9021592606 Een boekje over praktische wenken voor het versterken van de immuniteit/, met o.a. preventieve maatregelen tegen aids. De voedingsadviezen en theeen die helpen worden besproken
WEES UW EIGEN DOKTER WIGMORE ANN ELMAR B.V. DELFT 63 0000000000 Men laat u zien hoe met simpele middelen als bv. tarwegras en andere kruiden men een goede gezondheid kan verkrijgen
WEET WAT GE EET SCHOORL P. KLUWER 1208 0000000000 De algemene belangstelling, die voedingsvraagstukken gedurende de laatste jaren bij het publiek gaan krijgen, is aanleiding geweest de in dit boekje verzamelde gegevens op voedingsgebied te verwerken en uit te geven Behalve een groot aantal gegevens omtre
WEET WAT GE SLIKT SOETERBOEK SIJTHOFF 588 9021829525 Dit is een handige gids die gebruikers van geneesmiddelen alle informatie over de eigenschappen van de in Nederland en Belgie voorgeschreven medicijnen geeft.
WEG NAAR GEZONDHEID 2 DELEN MULLER A (BEWERKT DOORCH.BLES) GRAAUWS UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 1902 1927 Een betreouwbare en onontbeelijke raadgever voor gezonden en zieken.Het allerbeste middel tegen kwakzalverij is het verspreiden van goede boeken, ook door gewone mensen te begrijpen. Dit boek voldoet nu daar aan. Bij de beschrijving van de ziekten en de behandeling daarvan komen ook af en toe kruidenpreparaten aan bod.
WEG NAAR JE GEZONDHEID KHETOUTA M.LARBI KOOFSCHEP 1160 9064061238 Op het vlak van de alternatieve geneeswijzen is zeer veel kennis te verkrijgen. Indien deze kennis goed toegepast wordt werkt zij krachtig, preventief en herstellend om een evenwichtig en gezond leven te  bevorderen of te herwinnen. Dit boek kan dan als r
WEG NAAR SHANGRI-LA BEVERIDGE ANN FONTEIN BAARN 1274 9026130430 De schrijver, journaliste reisde heel de wereld rond om de geheimen van alle soorten verjongingskuren te ontmaskeren. Uit het materiaal dat ze heeft verzameld en in dit boek neergelegd blijkt dat de klok teruggezet kan worden. Ook kruidenpreparaten blijke
WEGEN NAAR GEZONDHEID BUCHNER GREET DRIEHOEK 895 0000000000 Er worden in dit boekje een aantal voedingssystemen naast elkaar gezet zodat ieder die belangstelling heeft voor een gezonde voedingswijze een bewuste keus kan maken
WEGWIJS IN GEURENLAND SASBURG PETER DRUKKERIJ WEST-FRIES 995 9020516906 Wegwijs in Geurenland is een boek dat op informatieve doch luchtige wijze vertelt over geuren. Slechts weinig mensen zullen zich een beetje bewust zijn van de rol die onze neus speelt, en heeft gespeeld, in ons doen en laten. Dit boek hoopt een welkome bi
WEGWIJZER IN DE MACROBIOTIEK CLAUSNITZER ILSE DRIEHOEK 655 9060301242 Dit boek heeft tot doel, de oude Zen-kunst van het kiezen en het bereiden van voedsel om een lang leven en een goede gezondheid te verkrijgen,  te brengen in een taa1 die geschikt is voor de mens van vandaag. Het wil een gemakkelijk begrijpelijke inleidin
WEIDEBLOEMEN EN AKKERBLOEMEN FREITAG HELMUT ZOMER & KEUNIG 107 9021001942 Uitvoerige beschrijvingen door een ervaren botanicus verschaffen karakteristieke kenmerken, interessante gegevens, levensvoorwaarden, standplaats en verspreiding van deze planten
WEIZENGRASSAFT SCHMID REINER ERNAHRUNG UND GESUND 1161 392767611X x--Duitstalig. Alles over deze grassoort als genezend element bij zeer veel aandoeningen en zelfs ernstige kwalen als bv. Kanker
WELKE GENEESWIJZE KIEZEN WIJ TOORN VAN DEN INE ARK DE EMMEN 701 1973 De schrijfster, Marine van den Toorn - van Dam, (geb. 5 mei 1941) doet na gedegen bestudering van haar onderwerp een boekje open over de moderne medische praktijken en biedt vervolgens een overzicht van de alternatieve geneesmethoden, die de zieke mens te
WELL BALANCED HANDBOEK HILL IRENE HOMEOVISIE BV. 1079 1979 Het 'Wellbalanced Handboek'wordt gebruikt aIs naslagwerk bij het gebruik van de WELL BALANCED middelen. Het is geschreven voor zowel beginners aIs gevorderden in de energetische geneeskunde en voor gevorderden met een medische achtergrond. Het dient verde
WENKEN EN RAADG. INDISCHE PLANTEN KLOPENBURG-VERSTEEGH J VAN DORP SOERABAIA 1745 1934 Een boek over Indonesische geneeskrachtige planten. Er hoort een atlas bij met afbeeldingen die ik echter niet heb.
WENKEN UIT OMA'S TUIN BOLAND ELSEVIER 390 9010023311 In dit boekje komen aan de orde: zaaien, ziektebestrijding, snoeien en plukken, liefdesvoedsel en liefdesdranken, magie en de werking op hersens en hart. En nog vele andere zaken
WENSBLOEMEN ROOD MAARTEN (TEKST) TERRA ZUTPHEN 1280 9062554504 Een prachtigb klein boekje met aquarellen van van de bloemen van Ada Zelm. Het geeft steeds aan de symboolwerking van de bloem en de vertedering die ze uitstraalt
WERELD PLINIUS VERT.GELDER VAN NIEUWENHUIS EN PETERS ATHENAEUM POLAK EN VAN GELDER 1881 9025341845 Een vertaling van Plinius  zijn werk Naturalis Historia.Plinius behandelt achtereenvogens de hemel, de aarde, mensen,dieren,planten en geneesmiddelen, stenen mineralen en kunstwerken.
WERELD IN BEELD (INDISCHE CULTURES) FEBER L DOBBELMAN ZEEPFABR. 523 1926 Groot formaat boek. Interessante informatie over de koloniale culturen van koffie- suiker, kina, tabak, rubber, copra enz.
WERELD VAN GEUREN TISSERAND ROBERT ANKH-HERMES 1207 9020251902 Robert Tisserand past als praktizerend natuurtherapeut al meer dan tien jaar essentiële oliën toe bij zijn behandelingen. ln dit boek beschrijft hij 29 essences, waarbij hij ingaat op de eigenschappen en het gebruik van elke olie en een verklaring geeft v
WERELD VAN THEE HESSE EELCO BAKKER BERT 759 9060192389 Wat komt er zoal tersprake? Thee in Europa, Japan, China , de recepten , de farmacologische aspecten enz
WERK VAN DR EDWARD BACH HOWARD JUDY WIGMORE PUBLICATIONS 1426 0946982074 Een klein boekje die een zeer treffende en duidelijke introductie geeft voor de 38 bloesemremedies van Bach
WERKBOEK BACHREMEDIES SALAJAN JOHANNA EA ANKH-HERMES 879 9020206494 Bach-remedies worden toegepast bij psychische klachten, zoals angst, jaloezie, wanhoop, neerslachtigheid, onzekerheid, besluiteloosheid, hebzucht, hoogmoed, paniek en bij een shock. Dit boekje is ontstaan uit cursussen die de beide schrijfsters geven. Het
WERKBOEK BACH-REMEDIES BALL STEFAN DRIEHOEK AMSTERDAM 1879 9060306228 Dit boek is in feite een cursus Bach-bloesem remedies selecteren. Dit geeft dan iedereen inzicht van hoe te werk te gaan om precies bij die remedies uit te komen die altijd weer op het betreffende unieke geval past
WERKBOEK INL. KRUIDENCHEMIE PEETERS MARTINE ARINUS 1627 0000 In dit boek wordt ingegaan op de chemie, indeling van de inhoudsstoffen van kruiden. Het is als leerboek gebruikt bij een herboristenopleiding
WERKEN MET AROMATHERAPIE DROESBEKE ERNA PARSIFAL AMSTERDAM 1460 9064581428 De invloed van de geur wordt besproken . geuren beinvloeden de psyche en kunnen ontspannende of stimulerende invloed hebben. De schrijfster beschrijft de genezende eigenschappen van de diverse geuren en de wijze waarop de etherische olien gebruikt kunnen 
WERKEN MET ETHERISCHE OLIEN DROESBEKE ERNA PARSIFAL ANTWERPEN 1391 9064580375 In 'Werken met etherische o!iën'wordt practische informatie gegeven over de essentiële oliën: zowel hun doel als hun gebruik, de fysieke en psychische werking, een korte 'geur'meditatie en talrijke toepassingen worden hier belicht. De auteur besteedt heel
WERKEN MET WIEROOK DROESBEKE ERNA PARSIFAL AMSSTERDAM 810 9064581339 Werken met Wierook is niet alleen een praktische handleiding voor het leren omgaan met wierook, maar biedt tevens veel informatie over de achtergronden en eigenschappen van wierook en het gebruik van geur in het algemeen. Zo worden er recepten gegeven om 
WERKING VAN ONZE VOORNAAMSTE GENEES NELEMANS F.A. BUSSY AMSTERDAM 279 1947  In de afgelopen oorlogsjaren is er een reeks  artikelen verschenen in het tijdschrift voor de verpleegkunde, waarin de schrijver het een en ander over de werking van enige veel gebruikte geneesmiddelen mededeelde. Deze artikelen vérschijnen nu in nagenoe
WERKINGEN VAN GENEESKRUIDEN FUNKE HANS NATUURBOEKERIJ 747 9063260318 De auteur beschrijft verschillende plantestoffen. Hun uitwerking op het menselijk lichaam. De planten waarin u de stoffen vindt. Wat er met de plantestoffen gebeurt aIs ze met elkaar in verbinding komen te staan. En de gevolgen daarvan voor het menselijk 
WETENSCHAPPELIJKE NAMEN DER EDE VAN M. TURKENBURG 1112 1955 De verklaring van deze namen en het daardoor duidelijker maken van het ken- merkende van de planten voor de tuinier (ook de lekentuinier) is het doel van deze uitgave. die als no. 5 verschijnt in de uitgavenreeks der wetenschappelijke mededelingen van het
WETTIG OPIUM VANVUGT EWALD GLOBE POCKETS 1268 9062657354 Het boek vertelt een vergeten deel van de Nederlandse koloniale geschiedenis en geeft een inzicht in de betekenis van de wettige opiumhandel voor economie en welvaart van het koninkrijk der Nederlanden
WEZEN EN KRACHTEN DER METALEN UYLDERT MELLIE DRIEHOEK AMSTERDAM 622 9060302125 Dit boek vertelt over het levende wezen en de diepgaande betekenis van de wereld der metalen. Het is een wereld waarvan de mensen eigenlijk maar weinig weten, ongeacht hun kennis van chemische samenstellingen, kristalstrukturen, toepassingsmogelijkheden, 
WEZEN VAN DE SMAAK BRILLAT-SAVARIN JEAN-ANTHELME ZOMER EN KEUNIG 1273 9021011867 In dit boek worden vele onderwerpen die met smaak te maken hebben besproken. O.A. slaap, dromenvasten, dorst, dranken . Vaak komt daarbij de invloed op de gezondheid aan de orde.
WIE LUISTERT KLAZIEN UIT ZALK KOK 562 9024251028 In dit boek wordt geprobeerd om het leven om ons heen vast te leggen in woord en beeld, geloof, geneeskracht, verbeelding en werkelijkheid. Er staan hele mooie verhaaltjes bij over diverse planten, hun geschiedenis en gebruik.
WIE MOOI WIL ZIJN PENNINGS MARJAN PLOEGSMA 765 9021601486 Een klein prachtig verzorgd boekje met raadgevingen uit vervlogen tijden. Diverse kruidenmiddelen worden in het boekje genoemd en besproken
WIEROOK CALAND M.E. SCHORS 1170 9063781547 Dit boekje over wierook behandelt het gebruik, de invloed en de samenstelling van wierook in de meest brede zin
WIEROOK EN MIRRE WATT MARTIN EA BRES 934 9062290531 Wierook  en mirre blijven tot de verbeelding spreken en zijn waarschijnlijk  de beroemdste aromaten aller tijden. Hun magische aantrekkingskrachten zijn onsterfelijk en dit boek laat zien waarom
WIEROOK IN HUIS SCHREIBER GSELA DELTAS 1949 9044701606 Dit boek bevat unieke recepten voor wierook en practische tabellen met een overzicht van de kwalen die U met wierook kunt bestrijden. Ook het rookritueel  om de heilzame werking van kryuiden, bloemen, harsen en hout kunt U ondercvinden
WIEROOKBOEKJE HUYSER ANNEKE ANKH-HERMES 199 9020201352 Dit boekje biedt een overzicht aan planten,kruiden,harsen , essentiele olien, die al of niet vermengd, gebruikt kunnen worden als wierook.ook wordt zelf wierook maken behandeld en de invloed van geuren op de mens etc.
WIJ ETEN ONS ZIEK VEER DE BIGOT EN VAN ROSSUM 547 9061343747 De schrijver houdt in dit boek een pleidooi voor natuurlijke voeding als basis voor de gezondheidszorg. Ook worden besproken de mineralen, vitaminen, kanker, suikerziekte , vaataandoeningen enz
WIJ MAKEN ONS MOOI BERGOS HELENE IN DEN TOREN BAARN 1433 0000000000 Dit boek geeft behalve , beproefde middelen, een groot aantal nieuwe middelen waarvan het effect reeds duidelijk is vastgesteld. Er komen vele kruidenmiddelen in voor
WIJN EN WELZIJN JONES FRANK ELEMENT 1058 0356941705 In dit boekje worden alle positieve benaderingen van het drinken van wijn uit de kast gehaald. Aan de orde komen:  de waarheid over alcohol, we leven onszelf door eten en drinken, het ontkurken van de geheimen van de wijn, wijnen zoeken die het meest help
WIJN MAKEN VAN VRUCHTEN EN KRUIDEN HOOSE EN SCHAIKHOOSE RON HOOSE/SCHAIK 536 0000000000 Vele wijnen zijn gezond of geneeskrachtig. Dit is een zeer dun boekje over het maken van de diverse verschillende  wijnen van vruchten en kruiden.
WIJN VOOR UW GEZONDHEID IGELHEIM GRAF VON EA DRIEHOEK 585 9060305957 Wijn bevat gezondheid, dat wisten de oude Mesopotaniers ook. Schrijver van dit boek is een prominent natuurgeneeskundig arts en die wijn als geneesmiddel meer bekendheid wil geven.Aan de orde komen: wijn als vitamine en mineraaldrank. De immuunversterkend
WIJNEN EN DRANKEN SPECTRUM INF.THUI PLENARY PUBLICATIONS INTERN. TULP ZWOLLE 16 9053440062 Een totaaloverzicht van wijnen en likeuren , hun ontstaan, oorspronkelijk doel, manier van bereiden. Ook de kruiden die er bij gebruikt worden zijn vermeld
WILDE BESSEN EN VRUCHTEN LAUX HANS E. THIEME 183 9003980004 170 Wilde bessen en vruchten in kleur in een zakboek. Hierbij aangegeven de bloeitijd, de vrucht, de standplaats en het gebruik ervan (ook geneeskrachtig)
WILDE BLOEMEN ROGER PHILLIPS SPECTRUM 45 9027492077 Unieke kleurenfoto's van wilde planten bedoeld om ze te herkennen
WILDE BLOEMEN ZDENKA PODHAJSKA REBO 48 9036600774 De wilde bloemen die hier nauwkeurig worden beschreven met er aan toegvevoegd goede kleurenfoto's zijn  zeer bruikbaar om wilde planten te herkennen in de vrije natuur.( De meeste van de wilde planten worden ook gebruikt als geneeskruid. Dit laatste staat
WILDE BLOEMEN OP KLEUR SPENCER-JONESEN CUTTLE SARAH KOSMOS GROENBOEKERIJ 129 9021582147 Een boek met meer dan 600 schitterend e kleurenfoto's van kruiden waarmee men zeer snel de kruiden kan herkennen en benoemen. Alle netjes gerangschikt op kleur.Verdere informatie er bij over plantkundige aspecten ,bijzonderheden en historische anekdotes.
WILDE BOSPLANTEN ROGER PHILIPS SPECTRUM 106 9027490414 Er staan een honderdtal meest algemene planten die in bossen en bosranden voorkomen, in. Een goede gids om tijdens wandelingen te raadplegen om deze planten te kennen en er iets naders van te weten
WILDE GROENTEN EN KRUIDEN PAHLOW M ELSEVIER 628 9010033129 een handig klein zakboek om kruiden in de natuur te herkennen. Bij ieder kruid staat ook nog de geneeskrachtige werking ervan beschreven
WILDE KRUIDEN, HERK.NAAM EN VOLKSGE BRON , NIEUWENHOF, VALENBERG IVN SITTARD 388 0000000000 Een door het panel zelf samengesteld boekje over wilde kruiden die veel in Nederland voorkomen , de Latijnse naam ervan en hun toepassingsgebruik in de geneeskunde
WILDE ORCHIDEEEN KOHLHAUPT P. THIEME 261 9003945101 Een goed boekje om wilde orchideen te kennen en te herkennen
WILDE PLANTEN (3 DELEN) WESTHOFF/BAKKER/LEEUWEN/V.D.VO VEREN.BEH.NAT.MON.NE 419 0000000000 Een werk bestaande uit 3 delen. Het doel is aandacht te vestigen op de wilde planten die in ons land alleen nog dank zij de natuurgebieden massaal voorkomen.het geeft duidelijk aan welke schoonheid en rijkdom de plantenwereld ons biedt  in de diverse groe
WILDE PLANTEN ALS VOEDSEL, GENEESMI BOSCH HANS VAN DEN BIGOT & VAN ROSUM 436 9061341345 Van veel wilde planten, bomen en struiken, zijn de bladeren, bloemen, bottels, bessen en wortels leveranciers van gratis voedsel, geneeskracht en vreugde. Van de hier in dit boek genoemde planten wordt dat allemaal toegelicht
WILDE PLANTEN IN DE TUIN, AANLEG VERZORGING EN GEBRUIK STEVENS JOHN LANTAARN 1985 9070485435 Zaaien kweken en bijhouden van ruim 250 wilde planten wordt beschreven in dit boek.Bij de meeste kruiden staat iets bij over geschiedenis, folklore of gebruik
WILDE PLANTEN IN KLEUR HUSSTEGE GEERT M & P WEERT 100 906590204X Meer dan 800 illustraties van wilde planten met beschrijvingen en vindplaatsen . Prachtig om de planten te herkennen en te zoeken
WILDE PLANTENTUIN LANDWEHR J. EA INST.V.NAT.BESCHERM. 915 1974 Dit boekje gaat over alle beslommeringen die te maken hebben met het aanleggen en vooral het onderhouden van een wilde plantentuin
WILDE SIERPLANTEN KONING DE LOUIS REBO 825 9039603413 Dit boekje gaat over wilde sierplanten en dat zijn er heel wat in de vrije natuur. lk heb er voor u een zestigtal geselecteerd en beschreven. Het zijn allemaal planten waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. De illustratie's zijn uit de flora van Oudemans.
WILDE VRUCHTEN BECHTEL HELMUT KIM WADDINXVEEN 597 9064100217 Dit is een klein boekje met hard kaft met een zeer goed geillistreerd aantal foto's van vruchten en hun gebruik. Een goed boekje dus om de vruchten te kennen of herkennen
WILDE VRUCHTEN KONING DE LOUIS R EN B 979 9039603464 Er staan hier zo'n zestig planten bij elkaar, die onderling sterk verschillen . U kent in de vrije natuur giftige en eetbare  , maar ook die lekker zijn. De eetbare vruchten  kunt u natuurlijk gebruiken in de keuken. U kunt ze toepassen in desserts en com
WINIEFREDS KRUIDENBOEKET KILLEGEM WIWNIEFRED VAN BOOK EN MEDIA PUBLISHING DEURNE 1969 9057201313 Schrijfster is een kruidenvrouw uit Gent (belgie).Dit boek behandelt uitgebreid de medicinale werking van kruiden. Naast een stukje geschiedenis tuintips en  en uitleg over de naamgeving, vind je ook de nuttige uitwerking van kruiden op dieren
WINTER LANG FIT BETER, REDACTIE MIX MEDIA 1275 9075690150 Dit boekje gat over hoe we onze weerstand kunnen opvoeren zodat we geen last krijgen van verkoudenheid, griep, loopneus, keelpijn enz. Diverse kruiden- en homeopathische middelen blijken daarbij te helpen
WINTI AFRO-SURINAAMSE RELIGIE EN MAGISCHE RITUELEN STEPHEN HENRI karnak 1932 9063500297 In de winti religie komen bijna bij alle bezweringen dansen et kruiden voor die met een bepaald doel worden gebruikt. Ook geneeskrachtige kruidenbaden komen in dit boek aan de orde
WISSELENDE GEDAANTE LAAN V.D.JE TERRA ZUTPHEN 397 9062550541 Wie schoonheid van de panten wil genieten moet dit boekje kopen. Het geeft in en 12-tal kleurentekeningen van wilde planten (met insecten erop) , die ook wel als geneeskruid bekend staan, i zo'n bijzondere schoonheid  weer van die planten dat dit goed doe
WONDERDOKTERS DUCKAERT W.J. HELIOS 956 9033300648 U maakt in dit boek kennis met de belangrijkste therapieen tegen vervroegde ouderdomsverschijnselen.
WONDERE WERELD DER GENEESKRUIDEN FURLENMEYER M VRIES-BROUWERS 630 9061741432 Dr. M. Furlenmeier verklaart op een zakelijke manier het 'Hoe, wanneer en waarvoor' van het gebruik van geneeskrachtige planten met recepten: thee-tjes, omslagen, tincturen, homeopathische en allopathische recepten, spagyrische essences, zalven, stropen e
WONDERHORMOON MELATONINE BOCK J EA ELMAR 919 903890441X Bij het ouder worden neemtt het melatonine-niveau af  Meer en meer wint het idee bij artsen terrein dat we door het reguleren van de hoeveelheid melato- nine die we produceren de vervelende effecten van het ouder worden kunnen beheersen
WONDEROLIE GISOLF AART ALG.DA ALGEMEEN DAGBLAD 935 9066112654 Iedereen kent wel van dle 'huis-, tuin-, en keukentips, 'van oma, de buurvrouw of een collega, om vervelende kwaaltjes zoals een stijve nek, verkoudheid en kiespijn te verhelpen. in dit boek treft u een bundeling van deze adviezen .
WONDERWATER MURYN MARY ELEMENT UITGEVERS 816 9056890034 een ontspannen bad kan wonderen verrichten. De recepten die in dit boek kunnen die wonderen nogal vergroten. Gebaseerd op de principes van de aromatherapie en homeopathie geeft de schrijver vele recepten voor het maken van ontspannend badwater
WORTELEN ZIJN GOED VOOR JE OGEN BOADWAY TED BZZTOH 1754 9055010731 In dit boekje worden talloze medische praatjes onder de loep genomen en duidelijk op geantwoord of deze op zin of onzin berusten. Ook kruiden spelen hierbij een rol
WP.ENCYCLOPEDIE V.H. PLANTENRIJK AUDUS L ELSEVIER 418 9010033155 een encyclopedie in 4 delen. Werkelijk alle facetten van de plantenwereld worden in een werk  behandeld. Ook de geneeskrachtige werking wordt genoemd indien van toepassing
WUNDERBARE WELT DER HEILPFLANZEN MATTHIAS HERMANN EDITIONS MINERVA 215 3811204653 Een Duits boek. Naast de helende werking der bestanddelen van de kruiden , zijn in dit boek vooral de geweldig indruk makende afbeeldingen van de kruiden bewonderenswaardig!!
YERBA MATE,LAPACHO EN STEVIA SNOEK ELKE VAN DER ANKH-HERMES (ANK.339) 1890 9789020204230 Deze Zuid-Amerikaanse planten verdienen ook de aandacht buiten Amerika vanwegen hun gezonde en geneeskrachtige werking. Dit boek probeert daartoe een bijdrage te leveren
ZAAK DOKTER MOERMAN GRONINGEN VAN COR ELMAR 761 0000000000 Cornelis Moerman is een uitgestotene in de medische  wereld  van Nederland. Zijn naam wordt in het algemeen slechts in misprijzende zin genoemd, Hij heeft geen toegang tot de ziekenhuizen. Medische gegevens over patiënten worden hem onthouden. van zijn co
ZAKBOEK BOERENGENEEKUNDE BOURDIN ALEXANDER RIVIERE EN VOORHO 734 9060845048 Het boekje beschrijft 76 geneeskrachtige planten die vrij algemeen voorkomen. Ook wordt de toepassing en de receptuur steeds aangegeven
ZAKBOEK DER GENEESKRUIDEN DINAND A SCHOONDERBEEK LAREN 345 1933 Het bevat een beschrijving van meer dan 100 geneeskrachtige planten met een handleiding voor het verzamelen, drogen en het bereiden der middelen eruit met vermelding tegen welke aandoening ze gebruikt moet worden
ZAK-ENCYCLOPEDIE VAN DE  MEICINALE PLANTEN NEURAY H. ELMAR 399 9061201128 Dit naslagwerkje geeft een overzicht in alfabetische volgorde van een groot aantal geneeskruiden. De vindplaats wordt vermeld evenals  de ziekten waar ze preventief of heilzaam tegen gebruikt kunnen worden
ZAKENCYCLOPEDIE VAN DE KRUIDENGENEE NEURAY H. ELMAR FELFT 312 9060201136 In dit boek worden 250 ziektebeelden en 1500 recepten vermeld. Er bestaan talloze kwalen en ziekten waarvoor genezing in de natuur te vinden is. Deze ziekten staan in dit boek systematisch naar lichaamsdeel gerangschikt. Tegen elke aandoening vermeldt de 
ZAKFLORA  VOOR WEG EN WEI HUSSTEGE GEERT HELMOND 2060 9025267653 Een goed zakboekje voor het kennen en herkennen van de flora van weg en heide
ZAKFLORA VOOR DUIN EN KUSTSTREEK HUSSTEGE GEERT M EN P 1102 9065902813 Een goed zakboekje voor het kennen en herkennen van de flora aan de kust
ZAKFLORA VOOR PLAS EN MOERAS HUSSTEGE GEERT HELMOND 2059 9025269168 Een goed zakboekje voor het kennen en herkennen van de flora  van pas en moeras
ZAKFLORA VOORBOS EN HEIDE HUSSTEGE GEERT HELMOND 2058 9025265650 Een goed zakboekje voor het kennen en herkennen van de flora van bosen heide
ZEEP EN GEURTJES BARDEY CATHERINE KONEMANN 1356 3829043279 In dit boek vind je recepten voor zeep en shampo van onder andere: honing-vanille, kokos-rozen, amandelzeep, kofiie-havermout enz. Ook parfums, de bereiding ervan en haarwaters worden duidelijk besproken , zodanig, dat men ze zelf kan maken
ZEEWIER BINDING EN MOYLE HELMOND (ORION) 677 9025258182 Zeewier. vaak als iets hoogst hinderlijks beschouwd als het  zomaar als afval op het strand ligt. Is in werkelijkheid één van de meest opmerkelijke planten die de wereld kent. Door de eeuwen heen werd zeewier in sommige delen van de wereld al gebruikt als
ZELF DOKTEREN HUIS IN 'T VELD BOSCH EN KEUNING 975 9024645921 Alle informatie in dit boek is met de Consumentenbonds eigen zorgvuldigheid en degelijkheid gewikt en gewogen. Dat heeft geresulteerd in beknopte en heldere aanwijzingen voor de juiste aanpak van elke kwaal alsmede  een overzicht in tabelvorm van alle ver
ZELF HELPEN MET HOMEOPATHIE GUINEE PETER DRUKKERSKOLLEKTIEF G 1088 9070807084 Handleiding voor het kiezen en toedienen van Homoeopatische geneesmiddelen bij ongevallen en eenvoudige acute ziektes.
ZELF KRUIDEN KWEKEN FRITZSCHE HELGA DISHOECK VAN 429 9026931220 Het kweken, plukken en onderhouden van keukenkruiden. Bij ieder kruid staat daarnaast ook een stukje geschiedenis en volksgebruik waarbij ook het genezend effect wordt genoemd
ZELF KRUIDEN KWEKEN WEGMAN FRANS HOOFDREDACTIE LECTURAMA 662 0000000000 Dit boek vertelt u precies wat kruiden zijn, welke bomen en planten er wij toe rekenen , hoe ze te kweken,alsook  de geschiedenis van kruidentuinen wordt u allemaal uit de doeken gedaan.Per kruid leest u ook de eigenschappen en de toepassingen ervan
ZELFGEMAAKTE BEREIDINGEN MET GENEESKRACHTIGE KRUIDEN MCINTYRE ANNE DELTA 2016 9789044736946 U leest hoe u gezondheidsklachten en kwaaltjes kunt behandelen met 35 eenvoudige recepten voor natuurlijke remedies..U lkeert verschillende remedies bereiden oa cremes, lotions, thee, tincturen, sappen en kompressen etc
ZELFZORGGIDS STG. GEZOND WELZIJN STG GEZOND WELZIJN 152 9080141542 Het gidsje bevat de natuurlijke behandeling van meer dan 100 klachten in alfabetische volgorde
ZELFZORGGIDS GEZOND OP EIGEN KRACHT BUITENRUST RECHEL REDACTIE NEPROFARM 24 9072385101 Alle informatie over zelfzorgmiddelen bij de diverse aandoeningen, aanbevolen voedingssupplementen en zelfzorg bij kinderen
ZENUWEN DE BAAS VOGEL A SIJTHOFF 580 9021836629 In dit handzame boekje staan diverse natuurgeneesmiddelen die u kunt gebruiken om uw zenuwen de baas te blijven
ZIEK ZIJN VROEGER STICHTING BRABANTSE DAG HEEZE STICHTING BRABANTSE 1774 1974 Inhoud: grepen uit de oude geneeskunde,artsenijbereidkunde, kwakzalvers en vrije meesters, en geneeswijzen van het volk. Uiteraard komen er diverse kruidengeneesmiddelen in voor
ZIEKE KINDEREN HELPEN MET KRUIDEN HUIBERS JAAP ANKH-HERMES 887 9020205943 Jaap Huibers beschrijft in dit boekje hoe de moderne geneesmiddelen in bepaalde gevallen van levensbelang kunnen zijn , anderzijds probeert hij een aantal ouderwetse therapieën nieuw leven in te blazen. Van oudsher blijken namelijk heel gewone dingen als 
ZIEKENHUIS DOOR DE EEUWEN HEEN HEYDEN J.T.M VAN DER ERASMUS PUBLISHING 1559 905235068X In dit boek wordt de wordingsgeschiedenis van het moderne ziekenhuis geschetst. De ontwikkeling van de bverpleging geniet in dit boek meer aandacht dan de genezing.
ZIEKTE EN GEZONDHEID HUIBERS JAAP RIVIERE EN VOORHO 250 906084761X Ziekte en gezondheid bepalen vaak de levensloop. ook de invloed van voedsel en de inhoudsstoffen ervan komen aan de orde. Verder hoe er in het Oude Testament met ziekte werd omgegaan enz.
Ziekten en remedies in de volksgeneeskunde VANDENBUSSCHE L/ EA VANDENBUSSCHE l 1877 1973 Er worden allerlei volkse geneesmiddelen en methoden behandelt inclusief de klachten die ze verhelpen. Alles zich voordoend in Vlamingen of Nederland in de vorige eeuwen
ZIEKTEN VAN DE HOND (HOMEOPATISCH) SHEPPARD K DRIEHOEK 1819 906030215X  Een ervaren praktijkman geeft beproefde homeopathische middelen voor een aantal kwalen en ongemakken waarvoor honden vatbaar zijn
ZIEKTES VOORKOMEN EN GENEZEN ODY PENELOPE ZUIDNEDERLANDSE UITG 1059 9043803804 Inhoud Natuurlijke geneesmiddelen zelf maken en kopen Natuurlijke geneesmiddelen in verleden en heden Kruidenmiddelen in allerlei soor- ten en matenvoor vee]voorkomende KLACHTEN ENZ.
ZOMERKRUIDEN HOUBRECHTS DANIELLE BOEK EN MEDIA PUBLISHING 2092 9789057203152 Er worden van opvallende kruiden en struiken en bomen leuke dingen verteld, geneeskrachtig, theeen, etc
ZOMERKWALEN VOGEL A SIJTHOFF 1202 9021836734 ln dit boekje worden de meest voorkomende zomerkwalen en ongemakken behandeld. Het is verstandig om er kennis van te nemen v66r de zomer aanbreekt, zodat u al ln een vroeg stadium maatregelen kunt nemen om even- tuele ziekteverschijnselen te voorkomen.
ZONEN VAN HIPPOCRATES VIERZEN RONALD M VAN STER 1443 9065561137 In dit boek zet hij de schrijver de reguliere en de klassieke homeopathie op een structurele en een fundamentele  wijze naast elkaar en gaat met name dieper in op de psyche van de mens.
ZUIVERING EN VERVERSCHING VAN HET B PACZSKOWSKI DR VAN BOTTENBURG N.V. 1694 1910? beschreven worden diverse ziekten, hoe die ontstaan en wat er tegen te doen valt door leefstijl,dieet en door gebruik van kruiden
ZWANGER ZONDER ZORGEN VOGEL.A RED. KIERS JEA SIJTHOFF AMSTERDAM 774 9021836882 Verstandig leven, zorgen voor een juiste voeding en een gerichte behandeling met naluurlijke preparaten als zich moelijkheden voordoen: dat is de beste raad die we kunnen geven. Dit boekje zal u helpen bij het zoeken naar en het vinden van een verstandige
ZWARTE KUMMEL SELIUS CHRISTINE DRIEHOEK 1200 9060305833 Een klein boekje waari de 50 beste recepten met zaad en olie van de zwarte kummel ter behandeling van allergieen en aandoeningen van huid en luchtwegen. Ter versterking van het immuunsysteem bij bacteriele en schimmelinfecties

terug naar alle boeken